Tisztelt Tagunk, kedves Érdeklődők!

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

2016. április 23-án (szombaton) 10.00 órai kezdettel
a Szövetség budapesti székházának színháztermében

(Budapest, VI. Benczúr u. 21., I. emelet) tartja

Országos Küldöttközgyűlését.

Az Országos Küldöttközgyűlés nyilvános, azonban szavazati joga csak az országos küldötteknek van!

Napirendi pontok:

1. Bevezető, köszöntő
2. Tiszteletbeli tag cím adományozása (Országos Elnökség felterjesztése esetén)
3. Kiválóság-díj átadása
4. Országos Elnökség 2015. évi beszámolója
5. Országos Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolója
6. Országos Fegyelmi Bizottság 2015. évi beszámolója
7. 2015. évi szakmai beszámoló
8. 2015. évi pénzügyi és közhasznúsági beszámoló
9. 2016. évi pénzügyi és szakmai terv jóváhagyása
10. Az Alapszabály és a mellékletét képező Fegyelmi Szabályzat módosítása
11. Az Országos Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó szabály elfogadása: vezető tisztségviselők, Országos Fegyelmi Bizottság és Felügyelő Bizottság juttatásait szabályozó Juttatási Szabályzat elfogadása
12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet működéséhez szükséges ingatlan helyiségvásárlásához való hozzájárulás
13. Az Országos Elnökség OE2016.03.19./27. számú döntése ellen dr. Kisida Tamástól érkezett panasz elbírálása
14. Az Országos Fegyelmi Bizottság döntése ellen érkezett fellebbezés tárgyalása

a. Dr. Kisida Tamás
b. Galamb László

15. Tagfelvételi fellebbezések

a. Csekk Miklósné
b. Megyesi Sándor
c. Egyéb időben érkezett fellebbezések

További információk:

Az Alapszabály 31. pontja értelmében az Országos Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult küldöttek több mint fele jelen van. A fenti pontra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő küldöttek száma a küldöttek több mint felét, 10 perc szünetet követően, az eredeti helyszínnel azonos helyszínen megismételt küldöttgyűlést tartunk, ugyanezen napon, 10 óra 10 perctől, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt Országos Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.