A SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezete 2019. november 30-án ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját.

Az elmúlt 40 év történéseinek legközvetlenebb és legszemélyesebb összefoglalására a legalkalmasabb személy nem más, mint a Szervezet jelenlegi elnöke, Vámos Imréné, aki maga is tevékeny résztvevője volt az elmúlt évtizedeknek.
Szeretetteljes megemlékezése által megelevenednek a Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet egykori alapítói, tagjai, az elmúlt 40 év legjelentősebb eseményei.

„Ahhoz, hogy Mosonmagyaróváron is megalakulhasson a Szervezet, régmúlt időkre kell visszatekintenünk. Akiknek mindezt köszönhetjük, sajnos már nincsenek közöttünk: Belecz István, Németh Valéria, és akik  kezdettől segíthették őket az indulásnál, Németh Erzsébet, Horváth László, Kurucz Károly, Harkai István.

Németh Valéria, vagy, ahogy mindenki hívta, Valika 1975-ben csatlakozott a Győri Szervezethez testvérével, Erzsébettel együtt.

Belecz Pista bácsi felkereste Valikát azzal, hogy segítsen Mosonmagyaróváron is megalapítani a helyi szervezetet, ugyanis mindketten egyetértettek abban, hogy a város siket és nagyothalló közösségének az igényeit szükséges lenne helyi szinten kielégíteni.

Valika 1978 augusztusában belevetette magát a munkába, tagokat toborzott, kiválasztotta a legmegfelelőbb helyiséget, aktivitásának hála pedig 1978. szeptember 17-én megalakult a SINOSZ Mosonmagyaróvári Szervezete, vagyis akkori nevén a Körzeti Csoport.

Még ez év novemberében az akkori Tanácstól kiutalták első helyiségünket, melyet 31 éven át birtokoltunk. Az 55 nm-es helyiség átadását követően sok munka árán sikerült berendezni azt, így 1979. január 7-én ünnepélyes keretek között megtörtént a megnyitó. Nagyon sokat köszönhetünk az akkori Rába gyár Kühne Mezőgazdasági Gépgyár igazgatójának a támogatásáért.

Vali nénit odaadó és lelkiismeretes munkájáért 1985 szeptemberében a Cházár András-díj bronz fokozatával, 1997-ben az ezüst fokozatával tüntették ki.
Közel 3 évtizedes munkáját 2005-ben az egészségi állapotában bekövetkezett változások miatt nem tudta már tovább ellátni, azonban a Szervezetért végzett tevékenységét 2006-ban a SINOSZ  “Tiszteletbeli tagsággal” ismerte el.

A következő választáson Vitéz Antal vette át a stafétabotot, aki 3 évig, 2008 májusáig vezette a helyi szervezetet, melyet egészségi állapotának romlása miatt adott át az utódjának.

Végül 2008 májusában választottak meg engem a helyi szervezet elnökévé. 1977-ben csatlakoztam a Győri Helyi Szervezethez, innen kerültem át Mosonmagyaróvárra. Bízom benne, hogy kijelenthetem: mindvégig Valika “jobb keze” voltam, aktívan részt vettem a SINOSZ életében, munkájában.
Megválasztásomat követően nagy lendülettel vágtam bele a feladatokba, 2009-ben az éppen 30 éves évfordulóját ünneplő Szervezetnek szerveztem kiállítást, részt vettem az Elfogadás Napja megszervezésében.

A helyi szervezet is megérezte a 2008-as válságot, 2010. február 18-án a takarékoskodás érdekében egy, a korábbi klubhelyiséghez közel eső, azonban kis méretű helyiségbe költöztünk, ami azonban a klubnapokon való számos résztvevő, a programok iránti érdeklődés, illetve az ügyfélfogadás miatt hamar kicsinek bizonyult. Jagodicsné Erzsi közbenjárásának , illetve méltányos bérleti díj kiszabásának köszönhetően a Központ jóváhagyta, hogy 2013 novemberében a Magyar utca 1. szám alatti, 50 m²-es, tágas helyiségbe költözhessünk.

Sajnos a tagok aktivitása idővel alábbhagyott, a klubnapokon való részvétel csökkent, ami 6 év után indokolatlanná tette a nagy méretű helyiség fenntartását, azonban 2019 nyarán Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától lehetőséget kaptunk arra, hogy egy kicsi, gazdaságosan fenntartható helyiségbe költözzünk (Szent István király út 12., Civil Ház), ami a – jelenleg 50 tagot számláló – SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet fennmaradásának záloga lehet.

A Szervezet életében azonban nem elsősorban a költözések voltak a meghatározók, sokkal inkább a sok-sok program – melyek megvalósulásához a helyi önkormányzat támogatásokkal, pályázatok  kiírásával jelentősen hozzájárult -, amivel sikerült a Szervezet, illetve a tagok mindennapjait megszínesíteni.
Az elmúlt negyven évben számos program került megrendezésre, mint – a teljesség igénye nélkül – a TIT-előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató, egészségvédelemmel kapcsolatos előadások.
Üdüléseket, kirándulásokat szerveztünk, részt vettünk a Győri Színjátszó Csoportban, vetélkedőkön, sportprogramokon mértük össze tudásunkat.

Mindeközben mind a társszervezetekkel, mind a városvezetéssel jó kapcsolatot ápoltunk, aktívan részt vettünk a városi esélyegyenlőségi programokon.

Tevékenyen részt vállaltunk az alapítónk, Belecz István tiszteletére állított dombormű megvalósulásának szervezésével és kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet elnökeként bízom benne, hogy még legalább ugyanennyi évig, ugyanennyi élménnyel, emlékkel gazdagodva tudjuk megőrizni közösségünket.”

Vámos Imréné SINOSZ mosonmagyaróvári helyi elnök

 

Fotók: Orbán Evelin, Horváth Ferenc