A JELÖLŐBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet Tagsága felé.

A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetében

(9022 Győr, Árpád út 65.)

2015. június 20-án, szombaton 11 órakor

tartandó megyei küldöttgyűlésen időközi választásra kerül sor.

A megyei szervezetnél – a lemondásokat követően megüresedett – három megyei elnökségi tag tisztségre várunk jelentkezőket. Kérjük a tisztelt Tagtársakat, tegyenek javaslatokat a megüresedett három megyei elnökségi tag tisztség betöltésére.

A jelentkezés feltételei:
  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása, valamint ha az Alapszabály 20/6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Fegyelmi Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti.” nem áll fenn a jelentkező / jelölt esetében.
A jelentkezéskor, jelöléskor szükséges az alábbi adatok megadása:
név, tagsági szám, tagsági viszonyának kezdete, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím.
A jelöléseket, pályázatokat – a kitöltött és aláírt jelöltállító nyomtatványon – Jelölőlap a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
  • Postán vagy személyesen:
    SINOSZ Győri Helyi Szervezete – Lengyel Rudolf
    9022 Győr, Árpád út 65.
  • E-mailben: gyor@sinosz.hu
A borítékra írják rá: „Győr-Moson-Sopron megyei elnökségi tag-választás”!

A szervezethez való beérkezés határideje: 2015. június 19-én, 16 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett és a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!
Győr, 2015.05.26.
                                                                                              Lengyel Rudolf, a Jelölőbizottság elnöke