A SINOSZ az elmúlt évben kutatást folytatott a hallókészülék-használat és -ellátás magyarországi helyzetéről. A kutatásban törekedtünk egyrészt a nagyothalló személyek témával összefüggő, szubjektív tapasztalatainak és véleményének, ill. problémáinak megismerésére, másfelől a hallókészülék-forgalmazó, -ellátást nyújtó állami és piaci szereplők meglátásaira és nehézségeire is kíváncsiak voltunk.
Az alábbiakban tapasztalataink rövid összegzése olvasható.

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÁS

A HALLÓKÉSZÜLÉK-HASZNÁLAT ÉS -ELLÁTÁS MAGYARORSZÁGI HELYZETKÉPE

 A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar együttműködésében (Laki Ildikó Ph.D vezetésével) kutatás készült 2016-ban „A hallókészülék-használat és -ellátás magyarországi helyzetképe” témájában.

A kutatás célja volt megismerni egyfelől a nagyothalló személyek hallókészülék-viselésével kapcsolatos lehetséges problémáit, készülékhordásával/-viselésével összefüggő véleményét, másfelől az érintettek ellátásában közreműködő állami és piaci szereplőket. A kutatást indokolta az a tény, hogy a nagyothalló személyekkel összefüggésben, elsősorban az életminőségükre, hallókészülék-használatukra és a hallókészülék-forgalmazással összefüggő dilemmákkal kapcsolatosan hazai vonatkozású kutatás nem készült az elmúlt közel húsz évben, ugyanakkor a hallókészülék-forgalmazással foglalkozók körében sem volt olyan felmérés, mely mélységeiben vizsgálta volna a témát. A kutatás tehát arra is lehetőséget adott, hogy – az érintettek személyes tapasztalatain túl – a hazai forgalmazói- és ellátórendszerben fellelhető hiányosságokat alaposabban megismerhessük, az esetleges szükséges beavatkozási pontokat megtaláljuk.

A kutatási jelentés négy nagy tematikai egységből épül fel. Egyrészről megismerhetővé tettük a fogyatékosság fogalmait, értelmezési kereteit, különös tekintettel a nagyothalló emberekre, másfelől statisztikai adatok formájában felvázolásra került a magyarországi nagyothalló emberek társadalma, valamint az állami rendszerben való megjelenésük és finanszírozási sajátosságaik.

A kutatás gerincét alkotó elemzés három módszertani részből állt; egyfelől fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk a SINOSZ négy kiválasztott megyei szervezetének aktív tagjai között, másfelől online kérdőív formájában 973 nagyothalló embert kérdeztünk meg készülékhasználatukkal összefüggésben.

A kutatás során interjúkat is folytattunk a hazai hallókészülék-ellátásban részt vevő piaci szereplőkkel az ellátásról, az általuk tapasztaltakról, továbbá lehetséges javaslataikról és az ellátás helyzetének problémáiról. Megjegyzendő, hogy az ellátásban részt vevő piaci szereplők nem mutatkoztak túl aktívnak, az előzetesen kiválasztott nyolc forgalmazó közül csak három, az ellátásban részt vevő szervezet nyújtott segítséget.

A nagyothalló személyek minél sikeresebb társadalmi integrációjához szükséges a megfelelő hallókészülék, illetve az ehhez nyújtott segítség, de legfőképpen a támogatás különböző formái (anyagi és társadalmi). A hallókészülék használata a fő kérdés, a megkérdezettek úgy gondolják, a szakmai segítségnyújtás (megfelelő szakemberek) nélkülözhetetlen. A manapság használt készülékek nagyon korszerűek, a kihordási idejük alatt eltérő és minimális probléma jellemzi őket. Ugyanakkor az érintettek a készülékek árát magasnak tartják, szükségesnek érzik azt, hogy ez a kérdés is kedvező megoldásra találjon, hiszen az egyösszegű kiadás megterhelő számukra. Fontosnak tartják ebben a kérdésben az érdekvédelmi szervezet szerepét.

A forgalmazókkal történt beszélgetés során egyfelől láthatóvá vált, hogy az igények kielégítésére és a minőségi kiszolgálásra törekszenek a válaszadók. A megkérdezett forgalmazók válaszaiban a szakemberhiány gyakran megjelenik, ami esetenként negatív irányba befolyásolja a nagyothalló emberek (gyógyászati) segédeszköz-igényének megfelelő kielégítését, ezáltal az érintett többször jelenik meg az ellátórendszerben. Ugyanakkor a korszerű, digitális készülékekkel az audiológusok és a halláscentrumokban dolgozó munkatársak munkája is átalakult, hiszen ezen eszközök esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő hangolásra, a precíz beállításokra, az egyéni igények teljesítésére.

Másfelől azt sem szabad elfelejteni, hogy a forgalmazók szigorú piaci elvek alapján működnek, melyben az elsődleges érdeket az anyagiak jelentik.

A kutatás során feltártak a jelenkori egyéni és csoportos véleményeket foglalják össze. Azokat a kérdéseket, melyekre megfelelő megoldásokat szükséges találni, hogy a nagyothalló emberek életminősége a jövőben is egyre magasabb szintű legyen.