A Kiválóság-díj 1. helyezettje a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

A 2015. április 18-i országos küldöttközgyűlésen dr. Kósa Ádám, a SINOSZ országos elnöke a Kiválóság-díj 1. helyezettje kitüntetést adta át a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének. A díjat Horváth Ferenc, megyei elnök, Jagodics Rezsőné, győri helyi elnök és Magyar Balázs, megyei titkár vette át.

A díjátadást követően Horváth Ferenc, megyei elnök az alábbiakban foglalta össze a kitüntetés hátterét.

A kitűzött négy minőségcélunk több mint 50 %-át sikerült megvalósítanunk. A SINOSZ-központ által kiírt belső pályázati projekt mindegyikére pályáztunk: /T.É.M.A., Érzékenyítő foglalkozások, Jogosan-okosan,”Nézz körül”/ stb.   Büszkék vagyunk arra, hogy a 2014. évi tervezett T.É.M.A. programjaink mindegyikét sikeresen megvalósítottuk.

Színvonalas “Megyei Hallássérültek Napja” ünnepi programot tartottunk a győri Városháza dísztermében 130 fő részvételével: Győr+ TV-riport

Kiemelt megyei program volt a “Generációk találkozása” elnevezésű szabadtéri programunk is, amelyet a győri Püspökerdőben 80 fő részvételével tartottunk. Természetesen a T.É.M.A. projekten kívül is sok programot szerveztünk saját, vagy önköltséges finanszírozással, továbbá ezek terén az önkormányzatai adományok és pályázatok jelentős mértékben hozzájárultak sokszínű programjaink megvalósításához.

2014-ben megyei szinten a taglétszámunk tovább nőtt (486 főre). Szervezeteink pozitív pénzügyi eredménnyel zárták a 2014. évet. Külső/belső pályázati forrásaink szintjét bázisszinten megtartottuk. Négy jelnyelvi tanfolyamot szerveztünk. Győrött, a klubhelyiségben önkormányzati finanszírozással a férfi WC komplett felújítása megtörtént, és 30 db széket és 6 db asztalt vásároltunk önerőből (420 eFt összegben).

Mosonmagyaróváron a helyi szervezet új helyisége tovább szépült, felszereltsége javult adományokból és saját finanszírozással.

Sopronban folytatódott a helyiség vizesblokkjának felújítása önerős finanszírozással.

Az év során két alkalommal tartottunk “Idősek – fiatalok” programját Győrött, amely a két korosztály együttműködését segítette elő. A megrendezett sportprogramjaink közül a tekeversenyek voltak ebben az évben is a legnépszerűbbek.

Összességében, a 2014. évi tevékenységünk egyenes folytatása volt az előző évinek, amikor a Kiválóság-díj 1. helyezettje lett a SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete. A most 2. alkalommal elnyert Kiválóság-díj 1. helyezettje kitüntetés erőt ad ahhoz, hogy tovább folytassuk a hosszú távú céljaink megvalósítását.

Az egyik örömteli történésként említhető, hogy a fiatal hallássérültek közül Győrött egyre többen látogatják a klubnapjainkat és a rendezvényeinket. Ez nagyon biztató, de ezen a téren is még sokat kell tenni a sikerért. A győri működési feltételek további javítását pályázatokkal tudjuk csak elérni. Az új Csornai Helyi Szervezet megalakulása szervezetté teszi a rábaközi térségben lakó hallássérültek szervezeti életét. Továbbra is azt valljuk, hogy a jövőben is sok színvonalas programmal tudjuk mozgósítani, aktivizálni és összetartani a Tagságunkat.

Ez úton is köszönetemet fejezem ki a megyei és a helyi vezetőinknek, aktivistáinknak, önkénteseinknek és nem utolsó sorban a támogatóinknak és szponzorainknak, akik jelentős mértékben hozzájárultak a sikeres és eredményes 2014. évi munkánkhoz.

  Magyar Balázs, megyei titkár