2017. március 9-én, csütörtökön az adóbevallásról tartottunk fórumot és előadást, a T.É.M.A. pályázat keretén belül.

A NAV részéről ketten érkeztek, dr. Solymár Gabriella adóhatósági ügyfélkapcsolati osztályvezető és főosztályvezető-helyettes, valamint egy munkatársa, akik a megjelenteket tájékoztatták a jogszabályi változásokról és az adóbevallással kapcsolatban minden hasznos információról is.

Az előadás alatt elmondták, hogy háromféleképpen lehet adóbevallást készíteni: elkészítheti maga az ügyfél, a munkáltató vagy a NAV is.

Az főosztályvezető-helyettes asszony elmondta, ha a NAV készíti el az éves adóbevallást és van ügyfélkapuja az ügyfélnek, akkor a NAV által elkészített tervezet oda lesz feltöltve, ott lehet majd a tervet ellenőrizni. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, úgy a tervet megkapja postán. Ellenőrzés után, ha az ügyfél nem reagál a tervezetre, akkor azt a NAV elfogadottnak tekinti. A tervezet véleményezésének is be kell tartani a határidejét, ezt külön kiemelte az előadó.

Felhívták a figyelmet, hogy nagyon figyeljen rá mindenki, hogy ha igénybe vesz adókedvezményt a fogyatékossága alapján; első házas, vagy gyermek után járó adókedvezményt érvényesít, ellenőrizze az adótervét, hogy szerepel-e a kedvezmény az elkészített bevallásban vagy sem! Az adója 1%-áról továbbra is külön kell nyilatkozni. Ha javítani akar a terven valaki, azt is meg lehet tenni papíron és ügyfélkapun keresztül is.
Nagyon fontosnak tartották megemlíteni, hogy az éves adóbevallást nemcsak ügyfélkapun keresztül lehet leadni, hanem el lehet küldeni postán is, de 2017. május 20-ig be kell érnie a NAV-hoz.

Az előadás alatt még arról volt szó, ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, akkor azt hogyan lehet létesíteni, mi kell hozzá.

Végül megemlítette, hogy hol vannak NAV-ügyfélszolgálatok a megyében és hova lehet fordulni, mikor vannak ezek nyitva; valamint, aki kérte, annak segítettek az adóbevallásban vagy az ügyfélkapu megnyitásában is.

Köszönjük a NAV munkatársainak az előadást, a megjelenteknek a részvételt, és végül, de nem utolsó sorban, Botos Barbarának a tolmácsolást.