Szeretnék egy kis visszaemlékezést tartani ez évben lezajló olyan programokról, melyeket eddig még nem említettünk Egerből!

  1. Elnökválasztás Egerben
    2019. június 21-én tartottuk meg Egerben az időközi helyi választást az elnök lemondása miatt. Az egri tagok közös erővel, egyöntetűen Farkas Gábornét választották egri elnöknek, aki aktív és elismert tagja a szervezetnek. Icus azóta is jól látja el elnöki posztját.
  2. Gyermeksarok létrehozása az irodában
    2019-ben a SINOSZ SzÉP pályázatába beterveztük a Gyereksarok kialakítását, melyet szükségesnek éreztünk az elnökségi tagokkal. Ennek kivitelezése kis akadályokba ütközött a nyár folyamán fellépő vizesedés miatt. Új tervet készítettünk a Gyereksarok kialakítására, melynek véghezviteléhez a titkár tudása volt szükséges. Lefüggönyözésre került a gázcsap és a gázcső. Októberre sikerült is a végleges formát kialakítani kis puffokkal és egy kis asztallal. (Lásd a fotók között)
  3. Jelnyelvnap Egerben
    November 9-én, a magyar jelnyelv napján a szervezet évek óta megtartja a Jelnyelvnapot. Így volt ez ebben az évben is. Kis teadélutánra hívtuk a Grátisz jelnyelvi tolmácsait, a jelnyelvi hallgatókat és a jelnyelvet használó tagokat. Kis létszámmal, de annál nagyobb szeretetben ültünk össze és ajándékoztuk meg egymást a tolmácsszolgálat munkatársaival. A jelnyelvi hallgatóknak jó alkalom volt látni más, jelnyelvet használó siket tagokat. A tolmácsokat egy kis teára hívtam, melyre készülve ők már sütivel jöttek.
Köszönjük a résztvevőknek, a segítőknek az aktív munkát, és várjuk őket további programjainkra is!
Domboróczki Tamásné megyei titkár