A közszolgálati programsorozat keretében az idei első előadást a NAV Nógrád Megyei Adóigazgatóságának munkatársa, Tolmácsi Zsolt, a Bevallási Osztály osztályvezetője tartotta meg a SINOSZ Nógrád Megyei Szervezetében.

Először a 2016. évi adókedvezményekről kaptunk tájékoztatást, mely kitért a személyi jövedelemadó mértékét csökkentő családi- és a súlyos fogyatékosság után járó adókedvezményekre, valamint az első házasok kedvezményére, továbbá az előadó kihangsúlyozta, hogy ebben az évben, a későbbiekben milyen változások várhatóak: a 2 két eltartott után igénybe vett családi adókedvezmény mértéke nő (83330 Ft/hó/eltartott helyett 100 000 Ft/hó/eltartott összeghatárig) és a súlyos fogyatékosság utáni adókedvezmény mértéke szintén emelkedett 5550 Ft/hó összegről 6375 Ft/hó összegre, valamint az első házasok is kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe az adókedvezményüket. Az általános gyakorlati tudnivalók olyan témaköröket érintettek, mint az adóbevallás benyújtási formáinak lehetőségei, valamint az azokkal kapcsolatos határidők.

Fontos változás idén, hogy a NAV minden magánszemély adóbevallását elkészíti, ugyanakkor a vitás esetek elkerülése érdekében is ajánlott az adóbevallás-tervezet igénylése, és annak tértivevényes úton való megküldése után – amennyiben valamilyen kedvezmény nem került jóváírásra – helyesbíteni kell a bevallást. Aki nem él ezzel a lehetősséggel az adott határidőig, annak a tervezet válik végleges bevallássá. Az adóbevallás-tervezet igénylése legalább 6 féleképpen kérhető: formanyomtatványon, SMS-ben, levélben, honlapon keresztül, telefonon vagy személyesen, az ügyfélszolgálatnál. Az előadó formanyomtatványokat is hozott. Az ügyfélkapun keresztül történő bevallásról szintén szó esett a későbbiekben.

Az olyan esetekben, amikor a magánszemélynek a munkaviszonya nem egész évben állt fenn, vagy a kedvezményét nem minden hónapban érvényesítették, ott elengedhetetlen a személyes ügyintézés, ugyanis a jogosultságot érintő hónapok száma nem feltétlenül egyezik meg a munkaviszonyban töltött hónapok számával. Az adóbevallás során ún. anomália-kódok jelennek meg hiányos, téves vagy ellentmondásos adatok esetében, ezek akadályozzák a hibátlan bevallás összeállítását. Fontos, hogy az anomáliával érintett bevallásokhoz nem készül bevallási tervezet, ilyen esetben a kiegészítő nyilatkozat és a bevallás együttes benyújtásával teljesíthető a bevallás.

Az 1+1% felajánlás technikai részleteinek ismertetése után olyan egyéb esetekre is rákérdezhettek az illetők, mint például hogy mely esetekben biztos az, hogy nem készül bevallás részükre.

Az előadást kérdés-válasz rész zárta, illetve ezt követően az egyéni esetek megvitatásában is segítséget kaptunk. A programot a T.É.M.A.-projekt keretében valósítottuk meg.

 

Márton Márk megyei titkár