A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (MBE ETIKK)

pályázatot hirdet az alábbi címmel:

Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét!

A pályázat célja

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (ETIKK) célja annak a tervezési módnak a terjesztése, amely olyan épített környezetet, termékeket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat hoz létre, amelyek nemre, korra, fogyatékosságra, termetre tekintet nélkül mindenki számára egyaránt használhatóak.

Ezt az ún. egyetemes tervezési módot olyan példákon keresztül kívánják terjeszteni, amelyek már megvalósultak és megfelelnek az egyetemes tervezés hét alapelvének: egyenlő használat, rugalmasság, egyszerű működtetés, könnyen érzékelhető információ, tévedés minimalizálása, minimális erőkifejtés, megfelelő hely és méret.

A jó példák összegyűjtésével az ETIKK szeretné bemutatni, hogy a mindenki számára tervezés és kivitelezés megvalósítható, egyúttal pedig fontos eszköze a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának.

A beérkező pályamunkákat az ETIKK és felkért szakértői az egyetemes tervezés szempontjainak megfelelően értékelik, a legjobbakat elektronikus formában közzéteszik a jó példák tárában, amelyet eljuttatnak a döntéshozóknak, a fogyatékos emberek szervezeteinek, a tervezői szakma képviselőinek és minden érintettnek.

Mivel lehet pályázni?

  • Olyan környezettel, mely az egyetemes tervezés elvei alapján épült meg és nem alkalmaztak speciálisan a fogyatékos személyeknek delegált műszaki megoldást. Minden, a pályázatban bemutatott környezet egy termékkel szolgálja ki a használók különböző, időben, szituációban változó igényeit, szükségleteit.
  • Olyan, már megvalósult környezettel, mely az akadálymentesítés elvei alapján épült meg és speciális, a fogyatékos embereknek delegált műszaki megoldást is alkalmaz.
  • Az egyetemes tervezés elvei alapján elkészült bútorral, berendezéssel, eszközzel, használati tárggyal vagy szolgáltatással…

Ki pályázhat?

A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek egyénileg és csoportosan is pályázhatnak, azaz a megrendelő, a tervező és a kivitelező együtt, de akár külön is pályázhat. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

A pályázat benyújtásának határideje2018. február 20.

További információ az alábbi felhívásban olvasható, valamint a következő e-mail címen kérhető: egyetemestervezes@gmail.com

Teljes pályázati felhívás és pályázati adatlap