„Együtt vagy egyedül?”- szólt a programra hívó plakát címében a kérdés, utalva a várható témára. Juhász Ferenc esélyegyenlőségi referens  (SINOSZ) kezdeményezett beszélgetést a Békés megyei tagsággal.

A bevezetésben azt kérdezte Jufe a résztvevőktől, hogy mit várnak el a befizetett tagdíjukért. A válaszokban megjelent a jelnyelvi tolmács iránti igény, a programok, segítségnyújtás az ügyintézésekben és a klub mint közösségi tér. Megbeszélték azt is, hogy nemcsak azt kell várni, hogy a SINOSZ mit tud nyújtani a tagságnak, ugyanennyire meghatározó, hogy a tagok mit tesznek a saját közösségükért. Ezzel el is érkeztünk a program alapkérdéséhez: „Együtt, vagy egyedül?”.

Különböző szituációs játékok segítségével mutatta meg Jufe, hogy egy csoport egysége mennyivel nagyobb eredményeket tud elérni az egyéni érdekvédelemhez képest. Ha el akarunk valamit érni, abban egyet kell értenünk és közösen kell azt képviselnünk. A kommunikáció nélkülözhetetlen eleme ennek az együttműködésnek. Ha pl. a helyi elnökség valamiben határoz, akkor minden elnökségi tagnak ugyanazt kell képviselnie akár a tagok irányába, akár külső szervezeteknél. Egy rajzos játék rá is vezette tagjainkat, hogy ez egy egyszerűnek tűnő helyzetben is mennyire félre tud menni.

A gyakorlatias megközelítés segítette a tagjainkat abban, hogy megértsék az egység szükségességét. A civil szervezeteknek, mint a SINOSZ is, a lényegét mindig a tagok adják, akik tesznek a saját közösségükért és együttesen állnak ki az érdekeikért.