2018. 09. 25-én, 16 órától, szervezetünk felkérésére Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ Veszprém megyei elnöke előadást tartott Értelmi fogyatékossággal élők és segítőik címmel a SINOSZ Sz.É.P. projekt keretében.

Helyben 1981-ben alakult szervezetük, szülői kezdeményezésre. Célcsoport: értelmi fogyatékossággal élő személyek, családtagok, szakemberek, téma iránt érzékeny magánemberek, elkötelezett cégek és vállalatok.
  • Személyi segítő szolgáltatás: Aktív részvételével segítik a fogyatékossággal élő személy higiénés, életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítését. Segítséget nyújtanak a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, speciális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, szabadidős tevékenységekhez.
  • Szállító Szolgálat: A szállítással lehetővé teszik a szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
  • Információnyújtás, tanácsadás: Önálló életvezetéshez szükséges ügyekben javaslattétel, információszolgáltatás, jogi segítségnyújtás.

Rehabilitációs munkahely

Céljuk olyan munkahelyet működtetni, ahol a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalóik képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkát, munkafolyamatot végezhetnek. Az egyesület úgy alakítja tevékenységi körét, hogy az a lehető legjobban alkalmazkodjon a megváltozott munkaképességű személyek igényeihez. Fő profiljuk drótmunkákat foglal magába különböző módozatban: hajtogatás, pedrés, köszörülés, csipkedés, mérés.

A munkahelyen megváltozott munkaképességű, látás-, hallás-, értelmileg- és mozgássérült munkatárs is dolgozik. A drót formátumok jó lehetőséget biztosítanak a differenciált munkavégzésre, s mindenkinek lehetősége van olyan munkára, ami követi a lépcsőzetesség elvét, s kellő motivációt biztosít ugyanakkor ahhoz, hogy minden lépcsőfok sikerélményt is adjon. A munkavégzés nem jár emeléssel, megterhelő fizikai igénybevétellel.

Jelenleg 72 fő dolgozik a munkahelyen, ebből 54 fő megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személy, valamint 6 fő segítő munkatárs is dolgozik ott.

Életlehetőség, szociális nappali intézmény:

Intézményük célja elsősorban az oktatásból kikerülő, 18 év feletti korosztályba tartozó fiatal, illetve felnőtt fogyatékos személyek ellátása, életük gyógypedagógiai tudatossággal történő megszervezése. A fiatalok komplex megismerése után meghatározzák a fejlődést biztosító eljárásokat. A fejlesztés, szinten tartás törekvései a szomatikus és pszichés fejlődés minden területére kiterjednek, támaszkodva a kevésbé és a nem sérült funkciókra. Fontos az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosítása.

Munkájuk célja a fiatalok kísérése azon a fejlődési úton, amely segíti őket ahhoz, hogy az emberi társadalom egészséges lelkületű, részben önálló, a mindennapi követelményekhez valamilyen szinten alkalmazkodni tudó tagjaivá váljanak. Pedagógiai felfogásukban nem a fogyatékosság és a pszichés károsodás ténye kap hangsúlyt, hanem a fejlődésben akadályozott személyek emberi méltósága.

Köszönjük Szőnyegi Júlia jelnyelvi tolmács munkáját.

Pócza Barbara megyei titkár