[youtube id=”zbsd2fzJLKg” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének

Érd Helyi Szervezete

beszámoló taggyűlést tart.

 

A taggyűlés helye: Érd, Alsó utca 9., Szepes Gyula Művelődési Ház

Időpontja: 2015. november 17., kedd, 17:00

Napirendi pontok:

  1. Megnyitó
  2. Pénzügyi beszámoló a 2015-ös évről
  3. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
  4. Egyebek
  5. Zárszó

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, létszáma nem éri el az Alapszabály 74.3 pontjában meghatározott feltételt, mely szerint a taglétszám több mint 50%-a jelen van, abban az esetben, hivatkozva az Alapszabály 74.4 pontjára, ismételt taggyűlést hívok össze.

Az ismételt taggyűlés a jelen meghívóban feltüntetett helyen és napon, 10 perc szünet után változatlan napirenddel kerül megtartásra, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk, kérjük, érvényes tagsági igazolványát hozza magával!

 

Érd, 2015. november 4.

Popovics Zoltán, elnök