Fájdalommal és megrendülten értesítjük a siket és nagyothalló emberek közösségét, hogy Vasák Iván 2020. február 12-én, életének 75. évében elhunyt.

Távozása pótolhatatlan veszteséget jelent a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, tagjainknak, valamennyi munkatársunknak, valamint a hazai és nemzetközi siketsport világának.

A SINOSZ első siket főtitkáraként, 16 évnyi munkássága alatt elindított szervezeti reformjai, haladó gondolatai új fejezetet nyitottak Szövetségünk életében, amely a mai napig meghatározza működésünket. A jelnyelvért és a siket emberek jogaiért folytatott kitartó harcában megnyilvánuló emberi nagysága sokunknak példát adott az érdekvédelmi munkánk során. Sorstársai erőt merítettek bátorságából, elkötelezettségéből és a siketek ügye iránt érzett elhivatottságából.

Vasák Ivánt Szövetségünk és a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége egyaránt saját halottjának tekinti, örök hálával őrizzük emlékét.