MEGHÍVÓ

 A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének

 Csornai Helyi Szervezete

 alakuló

 VÁLASZTÓ TAGGYŰLÉST TART.

A taggyűlés helye és címe:

SINOSZ-helyiség,  9300 Csorna, Soproni út 65.

 Időpontja:

2015. június 13., szombat 10.00 óra

Napirendi pontok:

Megnyitó

  1. Tisztségviselők választása
  2. Zárszó

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, létszáma nem éri el az Alapszabály 74.3 pontjában meghatározott taglétszám több mint 50%-át, abban az esetben, hivatkozva az Alapszabály 74.4 pontjára, ismételt taggyűlést hívok össze jelen meghívóban feltüntetett helyen és napon, 10 perc szünet után változatlan napirenddel, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kérjük, érvényes tagsági igazolványát hozza magával!

Melléklet-jelölőlap-Csorna 2015

                                                                Dr. Kósa Ádám

                                                              országos  elnök