1958 szeptemberében Olaszország fővárosában, Rómában tartották meg a Siketek Világszövetsége (WFD) első világkongresszusát. Ennek emlékére azóta minden év szeptemberének utolsó hete a SIKETEK NEMZETKÖZI HETE.

A nemzetközi hetet évről évre különféle események és tevékenységek révén, az érdekelt felek – a érintett családok, hozzátartozók, a kormányzati szervek, emberi jogi és fogyatékosságügyi szervezetek, hivatásos jelnyelvi tolmácsok – bevonásával ünneplik a siket emberek szervezetei és közösségei a világ minden részén.

A 2020. évi siketek nemzetközi hetének témája „A siket személyek emberi jogainak megerősítése”.
A Siketek Világszövetsége (WFD) szeretné, hogy minden érdekelt összefogjon e célért.

A hét minden napját egy-egy ehhez kapcsolódó témának szentelték:

szeptember 21. – Jelnyelvek

A nemzeti jelnyelvek a siket emberek természetes nyelvei. Teljes értékű nyelvek,  ugyanazokkal a nyelvi tulajdonságokkal, mint a beszélt nyelvek. A nemzeti jelnyelvek összekapcsolják a siket embereket a közösségeikkel, használatukkal közös kultúrát és identitást van.

szeptember 22. – Befogadó jelnyelvi környezet

A nemzeti jelnyelvek biztosítják a siket emberek teljes befogadását társadalmaikba. A kétnyelvű (bilingvális), befogadó oktatás a nemzeti jelnyelven és a nemzeti beszélt nyelven kulcsfontosságú társadalmi beilleszkedésünk biztosítása során. Ennek a jelnyelven történő befogadásnak nemcsak az iskolákban, hanem a családi körben is meg kell történnie. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a kormányok ingyen biztosítsák az oktatást a nemzeti jelnyelvükön a siket gyermeket nevelő családoknak a gyermek iskoláztatása során.

Szeptember 23. A JELNYELVEK NEMZETKÖZI NAPJA (International Day of Sign Languages)

Az ENSZ Közgyűlése – 97 tagállam támogató szavazatával – 2017-ben nyilvánította szeptember 23-át a jelnyelvek nemzetközi napjává. Ezt a napot a WFD 1951-es létrehozása dátumának emlékére választották a jelnyelvek nemzetközi napjául.

A nemzetközi nap célja a jelnyelvek ismertségének fokozása és a jelnyelvek helyzetének megerősítése. Elősegíti,  támogatja a világszerte élő siket és más jelnyelvhasználó emberek nyelvi identitásának és kulturális sokszínűségének megőrzését.

A jelnyelvek nemzetközi napja alkalmából a WFD egy kihívást hirdetett meg a tagszervezetei körében SIGN LANGUAGES ARE FOR EVERYONE! – JELNYELVEKET MINDENKINEK! címmel. A kihívás célja a nemzeti jelnyelvek sokszínűségének bemutatása, ill. népszerűsítése az egyes országokban.
A WFD kezdeményezése nyomán a világ számos országából, azok vezetőitől, legfelsőbb kormányzati és városi tisztségviselőitől beérkezett jelnyelvi videókat a Siketek Világszövetsége honlapján lehet megnézni, köztük a magyart is:

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár jeleli: A magyar jelnyelv mindenkié!

ÉLJENEK A JELNYELVEK! – videók itt

szeptember 24. – A nemzeti jelnyelvek jogi elismerése

Uganda volt az első olyan ország a világon, amely 1995-ben jogerősen elismerte nemzeti jelnyelvét. Azóta csak körülbelül 50 ország adta meg hivatalosan a nemzeti beszélt nyelvükkel egyenlő státust a nemzeti jelnyelveinek, köztük Magyarország 2009-ben, a Jelnyelvi törvény ratifikálásával.

A nemzeti jelnyelvek teljes értékű nyelvek, ugyanazokkal a nyelvi tulajdonságokkal, mint a beszélt nyelvek. Megérdemlik, hogy a jogszabályok teljes mértékben elismerjék származási országuk kisebbségi nyelveit, az országban használt beszélt nyelvekkel azonos státusszal. A nemzeti jelnyelvek jogi elismerése az első lépés a siketek emberi jogainak megvalósítása felé.

szeptember 25. – Esélyegyenlőség minden siket személy számára

A kormány által finanszírozott jelnyelvi tolmácsszolgáltatásoknak az élet minden területén elérhetőeknek kell lenniük a siket emberek számára.

Az egyenlő esélyek biztosítása minden siket ember számára ugyanazt jelenti, beleértve az alulreprezentált siket csoportokat is, mint például a siket nők. A siket nők és lányok képviselete hiányos, éppen ezért fokozottan fenyegetettek az interszekcionális diszkrimináció tekintetében nemük, fogyatékosságuk és kisebbségi nyelvi státuszuk miatt.

Ezért mindenkinek – beleértve a siket közösséget képviselő szervezeteket – oda kell figyelnie a siket nők sajátos helyzetére és pontos intézkedéseket kell végrehajtaniuk a nemek közötti esélyegyenlőség, a sokszínűség és egyenlő esélyű részvétel érdekében a saját szervezeti és a társadalmi döntéshozói folyamatok tekintetében egyaránt.

Az inkluzív foglalkoztatási környezet – beleértve a jelnyelv használatát – egy olyan sarokpont, mely lehetővé teszi, hogy a siket emberek önállóak legyenek, élhessenek lehetőségeikkel, mindez pedig hozzájárul társadalmi részvételükhöz.

szeptember 26. – Siket vezető

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) mottója: „Semmit rólunk nélkülünk”. Ez azt jelenti, hogy a siket személyek javára tett kezdeményezéseket velük kell egyeztetni a képviseleti szervezeteiken keresztül, minden szakaszban. A tudás felhatalmazza a siket embereket, és lehetővé teszi számukra, hogy társadalmukban a változások ügynökei lehessenek.

A helyi, regionális, nemzeti és globális szervezetek kiterjedt, egymással összekapcsolódó hálózatának részei, amelyek jelnyelveken keresztül igyekeznek előmozdítani az emberi jogokat.

A WFD, a Siketek Világszövetsége a világ legnagyobb nemzetközi fogyatékosságügyi szervezete 125 tagországgal, mely az egyes országokban működő siketek szövetségeit fogja össze.

Szeptember utolsó vasárnapja 1958 óta a SIKETEK VILÁGNAPJA,
amelyet a siket közösségek és érdekképviseleti szervezeteik – így a SINOSZ  is – világszerte, minden évben megünnepelnek.

(Idén sajnos elmarad a kiemelt, Tatabányára tervezett világnapi rendezvényünk a koronavírus-járvány miatt.)

Itt továbbléphetsz a WFD angol nyelvű, az ünnepi hétnek szentelt weboldalára:

SIKETEK NEMZETKÖZI HETE 2020