A SINOSZ Tatabányai Helyi Szervezetben előadás volt “Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet” címmel.

Dr. Kócza Júlia a hátrányos megkülönböztetés miatti jogorvoslati lehetőségekről 15 perces filmvetítéssel kezdte meg az előadást.

Ismertette az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörét, a panaszbeadvány módját, sérelmek okait, Németh Dénesné jelnyelvi tolmács közreműködésével. Előadásában még felvetette az emberi jogok tulajdonságát, a diszkrimináció és emberi megkülönböztetés típusait. Hatósági vizsgálatok után nyújtanak segítséget az emberi és állampolgári jogok védelméhez, lehetőség szerint a nemzeti és etnikai kisebbség kerül védetté, jogorvoslati lehetőséggel. Tájékoztatást kaptunk a hatóság nyitvatartásáról, a panasz benyújtásának módjáról, feltételeiről.

Előadás után kötetlen beszélgetés volt. Tanulságos, tartalmas előadás volt minden tag számára a program.

Köszönet Dr. Kócza Júlia előadásáért, Németh Dénesnének a jelnyelvi tolmácsolásért.

Programunk a T.É.M.A projekt keretében valósult meg.