2017 novemberében nyugdíjprémium és egyszeri juttatás kifizetésére került sor hazánkban, ami a siket és nagyothalló személyek közül is sokakat érintett. Mivel az egyszeri juttatásokra vonatkozó kormányrendelet csak néhány hete, közvetlenül a kifizetések előtt született meg, most tudunk erről pontos tájékoztatást adni.

NYUGDÍJPRÉMIUM

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján, ha a GDP (bruttó hazai termék) növekedése az adott tárgyévben a 3,5%-ot meghaladja, akkor nyugdíjprémiumra lesznek jogosultak a nyugdíjas személyek.

Magyarország 2017-ben 4,1% gazdaságnövekedéssel számol, ezért idén először került sor a nyugdíjprémiumok kifizetésére, melyet az arra jogosult személyek a novemberi nyugdíjjal kaptak meg.

Nemcsak az öregségi nyugdíjban részesülő személyek, hanem más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek is megkapták novemberben a nyugdíjprémiumot.

Nyugdíjprémiumra tehát az a személy jogosult, aki

 • 2016-ban betöltötte a nyugdíjkorhatárt;
 • 2016-ban legalább egy napon és 2017 novemberében is részesült az alábbi ellátások valamelyikében:
  • öregségi nyugdíj,
  • özvegyi nyugdíj (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat),
  • árvaellátás,
  • szülői nyugdíj,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátás,
  • özvegyi járadék,
  • saját vagy hozzátartozói jogon mezőgazdasági szövetkezeti járadék,
  • saját vagy hozzátartozói jogon mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék,
  • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok saját jogú növelt összegű járadéka,
  • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok hozzátartozói jogon szerzett növelt összegű járadéka.

EGYSZERI JUTTATÁS

Egy 2017-es kormányrendelet a nyugdíjprémium kifizetése mellett más ellátásokban részesülő személyek részére is előírja az úgynevezett egyszeri juttatás kifizetését 2017 novemberében.

Ennek megfelelően egyszeri juttatásra jogosult például az a személy, aki 2016-ban legalább egy napon és 2017 novemberében is részesült fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban.

(Az egyszeri juttatásra jogosult személyek teljes listája a cikk végén olvasható.)

Mennyi is a nyugdíjprémium és az egyszeri juttatás összege?

A kapott összeg nem azonos minden kedvezményezett személy esetében, mivel azt a nyugdíj és egyéb ellátások összege alapján állapították meg.

Hogyan történt az összeg kiszámítása?

 1. Azt adott év várható GDP-jének számából (idén 4,1% a GDP) kivonták a 3,5-et. Így kaptak egy szorzószámot: 0,6-et.
 2. Kiszámolták a nyugdíj/ellátás novemberi összegének 25%-át (de maximum 20.000 forintot vettek figyelembe, például ha valaki magas összegű nyugdíjat kap).
 3. A megkapott összeget megszorozták a 0,6-es szorzószámmal.

Mindez alapján legfeljebb 12.000 forint lehet a nyugdíjprémium, illetve az egyszeri juttatás összege.

Például aki csak fogyatékossági támogatás alapján jogosult az egyszeri juttatásra és 20.982 forint fogyatékossági támogatást kap, az összesen 3.147 forint egyszeri juttatást kapott az alábbiak szerint: A 20.982 forint 25%-a 5.245 forint. Ezt meg kell szorozni 0,6-tal, így kijön a 3.147 forint.

Megtörténhet, hogy valaki a felsorolt ellátások közül kettő (vagy több) ellátás alapján is jogosult ezekre a juttatásokra. Ilyenkor nem kétszer kapta meg a nyugdíjprémiumot és/vagy egyszeri juttatást, hanem a számítás során figyelembe vették mindkettőt. Azonban ebben az esetben is legfeljebb 12.000 forint lehetett a nyugdíjprémium vagy az egyszeri juttatás összege.

A nyugdíjprémiumot és az egyszeri juttatást most már minden hónapban megkapják a jogosultak?

Nem, ezek nem rendszeres juttatások! Az egyszeri juttatásnak a nevében is benne van, hogy csak egyszer került kifizetésre.

2018 novemberében is sor kerül majd nyugdíjprémium kifizetésére?

Hogy lesz-e jövőre is nyugdíjprémium, az attól függ, hogy a GDP növekedése 2018-ban is meghaladja-e a 3,5%-ot.


Az egyszeri juttatásra jogosult személyek teljes listája:

Egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki 2016-ban legalább egy napon és 2017 novemberében is részesült az alábbi ellátások valamelyikében:

 • öregségi nyugdíj az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül
 • fogyatékossági támogatás
 • rehabilitációs ellátás
 • rokkantsági ellátás
 • rokkantsági járadék
 • vakok személyi járadéka
 • baleseti járadék
 • bányászok egészségkárosodási járadéka
 • ideiglenes özvegyi nyugdíj
 • korhatár előtti ellátás
 • szolgálati járandóság
 • átmeneti bányászjáradék
 • balettművészeti, illetve táncművészeti életjáradék
 • saját vagy hozzátartozói jogon mezőgazdasági szövetkezeti járadék az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül
 • saját vagy hozzátartozói jogon mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül
 • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok saját jogú növelt összegű járadéka az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül
 • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok hozzátartozói jogon szerzett növelt összegű járadéka az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül
 • Magyar alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás
 • polgármesterek közszolgálati járadéka
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatása
 • az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62.§-ban foglaltak szerint megemelendő – emelés esetén
 • a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék

 

Összeállította: dr. Laczka Zsanett