A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) lobbitevékenységének köszönhetően 2017. június 1-vel kötelezővé vált az egyetemes tervezés szempontjainak figyelembe vétele a közbeszerzési kiírásokban.

Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1. napjától a közbeszerzési eljárásokban minden beszerzési tárgy esetében a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőséget és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdésébe bekerült továbbá a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre való hivatkozás és az abban rögzített egyetemes tervezés fogalma.

A Miniszterelnökséggel folyatatott megbeszéléseket kezdeményező FESZT korábbi elnöke, Földesi Erzsébet hozzáfűzte, hogy az egyeztetések kezdetétől jelentős nyitottság és konstruktív párbeszéd volt a kormány részéről, mely nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény szerint „Egyetemes tervezés”-en a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül. Ugyanakkor ez nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek csoportjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és technológiák indokolt esetben történő használatát.*

A kormányrendelet a linken keresztül elérhető.

A teljes cikk elérhető a FESZT honlapján: Kis lépés, de óriási siker

 

*A fogalom magyarázata a SINOSZ Esélyegyenlőségi fogalomtárában: egyetemes tervezés