Szociális üdülési pályázat fogyatékossággal élők számára 2016

[youtube id=”tjDWyWftfXg” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében üdülési pályázatot hirdet fogyatékossággal élők számára. A pályázattal üdülési szolgáltatásra nyerhető el támogatás, amire csak a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, akinek a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot és a pályázat benyújtásakor

 • fogyatékossági támogatásban

 • és/vagy vakok személyi járadékában

 • és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A jövedelmi viszonyról a pályázó elektronikus formában nyilatkozik, igazolást erről nem kell feltölteni.

Egy pályázat keretében kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, illetve egy, a pályázat benyújtásának napján 18. életévét betöltött kísérő személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló elektronikus üdülési kártya segítségével vehető igénybe, 5000 Ft/fő pályázati önrész befizetését követően, a szállásfoglalás során kiválasztott üdülőkben.

A pályázat benyújtható: 2016. február 29. napjáig a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.


[youtube id=”E_Kr36SJPX8″ width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

A pályázat benyújtásának folyamata

A pályázatok benyújtásához szükség van a két tanú által is aláírt Hozzájáruló nyilatkozatra.

A profiladatok megadása során az elektronikus felületen be kell jelölni, hogy a pályázó a Hozzájáruló nyilatkozatot elküldte a megfelelő e-mail címre. Amennyiben a Hozzájáruló nyilatkozat nem érkezik meg e-mailben, úgy a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

A Hozzájáruló nyilatkozat beküldésének és a pályázat beadásának egyszerűsített rendje regisztrált felhasználók részére:

 1. regisztráció
 2. a Hozzájáruló nyilatkozat letöltése a www.erzsebetprogram.hu oldalról, ITT.
 3. a nyilatkozat kinyomtatása
 4. aláírások és adatok: Hozzájáruló nyilatkozat saját kezű aláírása + két tanú aláírása és kért adatai
 5. fotó készítése a Hozzájáruló nyilatkozatról (akár telefonnal is lehet, de 1 MB méretnél ne legyen nagyobb, JPG vagy PNG formátumban)
 6. az elkészített fotó elküldése a regisztráció során megadott e-mail címről a hozzajarulony@erzsebetprogram.hu e-mail címre
 7. profiladatok kitöltése a felületen
 8. a pályázat beadása során nyilatkozat kipipálásával a pályázó kijelenti, hogy e-mailben beküldte Hozzájáruló nyilatkozatát
 9. a pályázat véglegesítése, benyújtása.

 

[youtube id=”lZig6ojgu3w” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Az eddigi visszajelzések alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy-egy pályázat benyújtása várhatóan hosszú időt vesz igénybe, ill. előfordulhat, hogy közben megszakad a kapcsolat az internetes pályázati felülettel!

Javasoljuk, hogy keress fel személyesen egy pályázati Segítőpontot. Szükség esetén jelnyelvi tolmácsot vigyél magaddal!

Az Erzsébet-program keretében az ún. Segítőpontokon az érdeklődők minden segítséget megkapnak a jelentkezéshez:

 • internetkapcsolatot biztosítanak
 • segítenek az űrlapok kitöltésében
 • e-mail cím létrehozásában
 • vagy akár a szállásfoglalásban.

Nézd meg, hol van a hozzád legközelebbi Segítőpont, ahová fordulhatsz: SEGÍTŐPONTOK.

A pályázati ügyfélszolgálat elérhetőségei:


[youtube id=”QnOg2Ixzwj8″ width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Általános pályázati feltételek:

• A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó személy a www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt  – pályázói profil – hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A pályázattal kapcsolatos mindennemű kommunikáció a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges.
• Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon feltöltött – a kötelező adatokkal és melléklettel ellátott– pályázói profillal lehet.
• A pályázói profil kötelező melléklete a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” elnevezésű dokumentum, amelyet kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. Az aláírt dokumentumot digitalizált formában kell feltölteni a pályázói profilhoz JPEG/PNG formátumban, legfeljebb 1 MB méretben.
• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező melléklet nélküli, illetve nem aktivált pályázói profillal nincs lehetőség pályázat benyújtására.
• Pályázat benyújtására kizárólag a kötelező adatokkal kitöltött, jelen pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő pályázói profil rögzítését követően van lehetőség.
• Egy pályázat keretében kizárólag egy nagykorú fogyatékossággal élő személy, illetve egy, vele együtt utazó nagykorú kísérő személy nyújthatja be jelentkezését.
• Egy személy kizárólag egy szociális üdülési pályázat keretében részesülhet támogatásban.
• A pályázat véglegesítésére kizárólag a kötelező pályázói nyilatkozatok elfogadását követően van lehetőség.
• Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
• A pályázói profiloldalon rögzített adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
• A pályázat benyújtását követően a pályázat azonosító számot, úgynevezett pályázatazonosítót kap.
• A pályázó legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást pályázatának feldolgozási eredményéről.
• Az üdülési támogatás igénybevételének feltétele a pályázati önrész határidőben történő befizetése az Alapítvány részére.
• A pályázati önrész befizetésének határideje: 2016. március 31. Az önrészt egy összegben kell az Alapítvány által megküldött postai csekken keresztül vagy a www.erzsebetprogram.hu honlapon elektronikus bankkártyás fizetéssel az Alapítvány részére megfizetni.
• Amennyiben a pályázati önrész a megjelölt határidőig nem kerül befizetésre, úgy a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.
• Az elnyert üdülési szolgáltatást a nyertes pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon feltüntetett szálláshelyeken vehetik igénybe.
• A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 2015-ös évben nem nyert támogatást az Alapítványtól.
Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2016. február 29. napjáig állnak fenn.
• A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.

Amennyiben a támogatás nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

Tovább a teljes pályázati felhíváshoz

Az Erzsébet-program Facebook-oldala