Ezúton értesítjük a váci tagokat, hogy

a SINOSZ Váci Szervezetében taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Váci Szervezete (2600 Vác, Március 15. tér 6.).

Időpont: 2016. december 17., szombat, 15.00 óra.

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2016. évről
  3. Ügyintéző beszámolója a 2016. évről
  4. 2017. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Váci Szervezete, címe: 2600 Vác, Március 15. tér 6.

Időpontja: 2016.december 17., szombat, 15.10 óra.

 A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Melléklet: Meghívó