Szövetségünk sajtóközleményt adott ki a külföldi filmek magyar nyelvű feliratozása és a televíziós műsorok akadálymentesítése témájában.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatja a Magyar Kormány szándékát a külföldi filmek magyar nyelvű feliratozása ügyében. Ami a hallóknak az idegennyelv-tanulást segíti elő, az a siket és nagyothalló mozilátogatók és tévénézők számára az akadálymentes hozzáférést biztosítja!

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) üdvözli a Nemzeti Fejlesztési Tanács külföldi filmek feliratozásának előtérbe helyezésére vonatkozó javaslatát, melyet Magyarország Kormánya is támogat, a magyar lakosság idegennyelv-tudásának javítása érdekében.

A SINOSZ felhívja a döntéshozók figyelmét arra, hogy az idegennyelv-tudás szintjének emelését célzó elképzelés azon társadalmi csoportok számára is kedvező, akiknek a mostani média- és moziszolgáltatások nem teszik lehetővé a magyar és nemzetközi mozgóképkultúra alkotásaihoz való hozzáférést.

A Szövetségünk által képviselt – a 2011. évi népszámlálás adatai szerint – közel 70 ezer magyar siket és nagyothalló személy ki van zárva a moziban történő filmnézés élményéből, hiszen a filmek nagy része szinkronizálva, magyar felirat nélkül kerül vetítésre.

Ugyanez elmondható a televíziós műsorok akadálymentesítéséről is. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény előírásai alapján a nagy országos műsorszolgáltatóknak kötelessége feliratoznia a törvényben meghatározott műsorszámait, azonban jelenleg nem biztosított a siket és nagyothalló személyek számára a jogszabályi előírás hatálya alá nem tartozó műsorszolgáltatók (például tematikus vagy ismeretterjesztő csatornák) által sugárzott műsorszámok magyar nyelvű felirattal történő akadálymentes elérése.

Az ezekhez való hozzáférést a SINOSZ alapvető állampolgári jognak tartja. Várjuk a Magyarország által is ratifikált Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 30. cikkelyének érvényesülését, mely szerint Magyarország, mint részes állam elismeri a fogyatékossággal élő személyek azon jogát, hogy másokkal azonos alapon vegyenek részt a kulturális életben, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek számukra megfelelően akadálymentesítve jussanak hozzá a televízió műsoraihoz, filmekhez, színházhoz és más kulturális tevékenységekhez.

Budapest, 2018. szeptember 20.