2016. január 15-én, pénteken a Cházár Andrásról elnevezett váci intézmény, az egykori Siketnémák Királyi Intézete udvarán álló szobor előtti ünnepséggel kezdetét vette a jubileumi év.

Mikesy György intézményvezető felolvasott a harangadományozó levélből, hogy „az igazgató által szólaltassak” a harang felirata:

„A harangra jellemző méltósággal hirdesse Cházár András emlékét, szóljon a siketekért, szüleikért, s mindazokért, akik érdemben tették és tesznek értük”.

Ünnepélyt jelző iskolai harang érces hangja egy rövid időre emlékező csendre szólította az összesereglő tanulókat, tanárokat, és vendégeket, és következett a Himnusz. Jelen voltak Harrach Péter, a váci választási körzet országgyűlési képviselője és történelmi egyházak képviselői. Az igazgató ünnepi köszöntő beszédében több gondolatot fogalmazott Cházár András életével és művével kapcsolatban. Itt kiemelem egy gondolatát: Hogyan tudott jót cselekedni másokért, „együgyűekért”, siketekért és szegényekért, amikor többek által méltatlanul sokat szenvedett, küzdött és tele volt fájdalommal? Ennek titka semmi más, mint evangélikus vallású és napi bibliaolvasó volt. A Bibliából merítette azt az erőt, hogy siketeket hallóvá, némákat beszélővé tegye. Ezért megkérte a jelenlevő Detre János váci evangélikus lelkészt, hogy a koszorúzás előtt áldást mondjon Cházár Andrásra, siketekre, váci intézményre és minden segítőre. Majd követte egy epilógus Cházár András életéből egy gyógypedagógiai tanár beszéde által. Utána egy kedves pillanat következett az igazgató méltatás mellett átadta a Pedagógiai Szolgálatért kitüntető díjat nyugdíjba vonuló kollégának. Ünnepélyes koszorúzás előtt követte, elsőként Harrach Péter országgyűlési képviselő, majd igazgató, a SINOSZ Váci Szervezete elnöksége és vendégek fejet hajtottak. Óvodások, általános iskolások, szakiskolás tanulók és kollégisták egy-egy szalaggal csatlakoztak az emlékezők sorához.

2016. január 31-én, a Felvidéken, Cházár András szülőfalujában, Jólészen egykori szülőháza, a mai római katolikus templom előtt folytatódott a megemlékezés.

Ezen a napon megindult a siketek zarándoklata Vácról és Budapestről, mindegy 35 fő részvételével. Jelen voltak  Magyarország, illetve a Magyar Kormány képviseletében Perényi Zsigmond helyettes államtitkár és Szesztay Ádám kassai főkonzul, Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Ványi Lászlóné képviselőnővel, Barci Ferenc, Jólész polgármestere, Mikesy György, Jólész Díszpolgára és a Cházár András EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon intézményvezetője, ill. Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesülete, Zagiba Tibor, a Jólészi Cházár András Polgári Társulás elnöke, Kőműves Sándor, a SINOSZ Vác Helyi Szervezetének elnöke, váci tanárok, kollégák és nem utolsó sorban lelkes jólészi polgárok. A köszöntő beszéd után egy muzeológus beszélt Cházár András életútjáról. Majd Mikesy György ünnepi beszédében kiemelte, hogy nemcsak az intézmény, hanem siketek nevében is beszél, tekintettel sorstársi mivoltára. Rámutatott arra, hogy 1816-ban milyen volt a világ, amikor hazatért a Teremtő Urához. Egy kis csendes és eldugott faluban születhet egy tehetséges lángelme, amely nagy tettet tudott végbe vinni, mégpedig az Európában negyedik siketek intézetének létrejöttét. Nála hazafias cselekedet volt a magyar siketoktatás megteremtése, (hazai burgonyahonosítás, és a kötelező német nyelv használata elleni tiltakozás mellett – megj. P.L.), amely által az utókor örökre hálás szívvel megőrzi az ő nevét és alakját. Cházár András eredményének tudhatók be egymást követő gyógypedagógiai eredmények az elmúlt 200 évben, és ma is. Megragadta az ünnepi alkalmat, hogy mindenki előtt megköszönje Perényi Zsigmond helyettes államtitkár segítő közbenjárását, hogy készülőben van egy váci projekt a fogyatékos tanulók esélyteremtését megcélozva. Megköszönte a jólészi polgárok lelkes gondozását és ápolását, amely megilleti Cházár András emlékét. Felhívta a figyelmét, hogy jólészi katolikusok is ökumené szelleméhez híven nagy becsben tartják a híres szülöttjének emlékét, aki evangélikus vallású és napi bibliaolvasó is volt. Nem véletlenül hirdette egy emléktábla: „Ki siketeket hallóvá, némákat beszélő tette”. Így ő is Krisztushordozó személy volt a hálás utókor előtt. Azzal a gondolattal zárta a beszédét, hogy Cházár András életének és halálának üzenete ma is aktuális, azaz másokért kell cselekedni, akkor is, ha nem kedvező a széljárás, ahogyan ő megcselekedte. Első köztéri szobránál hosszú sorban koszorúztak, itt a SINOSZ Vác Helyi Szervezete nevében Kőműves Sándor, Petke Lajos és Szoboszlai Lászlóné Fehér Anna fejét hajtottak. Majd a templom melletti kultúrházban folytatódott az ünnepség. Ott pohárköszöntő, utána Mikesy György igazgató leleplezte a váci intézmény adományát, a két beszélő padot, amelyek elkészültek az iskola tanműhelyében. A padok Cházár András idézetei által megszólalnak és emlékeztetnek minden arra járót a következő idézetek szerint.

  1. „Bétsnek minden ritkaságait semmissé tette előttem a siketnémáknak Oskolája”
  2. „Szeresd embertársadat, úgy boldogabb lehetsz embertelenséggel, mondd meg: mire mehetsz?”
  3. „Szeretünk másokat, mert szeretjük magunkat”
  4. „Boldog a boldogtalanok boldogítója”

Ványi Lászlóné igazgatónő, a volt cházáros kolléga is egy kényelmes pihenőpaddal kedveskedett a jólészieknek. Svédasztalos fogadtatással, kitűnő hangulatban zárult le a megemlékezés. Az ünnepség előtt és utána megtekinthettük Cházár András emlékszobáját, amely Zagiba Tibor, Zagiba Tiborné jólészi, illetve Kvojka Ferencné és Mikesy György váci kollégák segítségével elkészült. Végül mind a két ünnepségen megköszönjük a jelnyelvi tolmácsok közreműködő segítségét! Cházár András halálának 200. évfordulóján arra kérjük a Teremtő Urat, hogy fizesse meg az ő nagy jócselekedeteit!

 

Mikesy György