Milyen szociális ellátások illetnek meg súlyos fogyatékosként?

Felhívjuk a figyelmet, hogy összeállításunk nem teljes, érdemes érdeklődni annál az ellátóhelynél, amely jelenleg folyósít neked valamilyen szociális ellátást, ill. a helyi lehetőségekről a lakóhely szerinti önkormányzat szociális osztályán is.

A súlyosan fogyatékos személyek jogosultak:

Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására       

Ehhez kapcsolódik:
A személyi jövedelemadóról, illetve a személyi kedvezményekről rendelkező törvény szerint az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg illeti meg a súlyosan fogyatékos magánszemélyeket, a cukorbetegek is ebbe a kategóriába tartoznak. A kedvezmény igénybevételéhez igazolásra van szükség, amely a kezelőorvostól vagy a háziorvostól kérhető el. Minden egyes hónapra, amikor legalább egy napig fennáll a súlyos fogyatékosság, és ez igazolható, az adott adóévben érvényes minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg igényelhető vissza. A minimálbér 2015-ben 105000 forint. Amennyiben az egész adóévre igazolható a súlyos fogyatékosság, minden hónapra visszaigényelhető a kedvezmény az SZJA-bevallásban. A NAV az igazolás meglétét ellenőrzi.

Információk a témáról a NAV honlapján

Ki számít súlyosan fogyatékosnak?

Az erről szóló kormányrendeletben (335/2009. (XII. 29.) szerepel a betegségek felsorolása. Sok esetben a betegség által okozott fogyatékosság mértéke dönti el, jár-e a kedvezmény. Többek között a rokkantsági járadékban részesülők is kérhetnek adókedvezményt.

Hallássérülésnél

Akinek a hallásküszöb-értéke a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 60 decibel felett van. Ebbe a kategóriába tartozik az a siket személy, akinek a hallásküszöb értéke mindkét fülön 80 decibel feletti, valamint az a nagyothalló személy, akinél ez az érték 60-80 decibel közé esik.

Kitől kérhető igazolás?

A fent meghatározott betegségek, illetve a fogyatékosság megállapítására, az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására a szakambulancia vagy a kórházi osztály szakorvosa jogosult.

A kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást is a szakambulancia, a kórházi osztály szakorvosa, vagy a jogosultságot megállapító háziorvos állítja ki.

Az ideiglenes igazolást

évente kell kitölteni az adóévben fennálló, súlyos fogyatékosságot megalapozó betegségről, illetve a fogyatékosságról. Fontos információ, hogy a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal is igénybe vehető a kedvezmény.

Végleges igazolás

Amennyiben megállapították a fogyatékosság véglegességét, a szakorvos vagy a háziorvos igazolást állít ki, amelyet nem kell megújítani. Ez szerepeljen az igazoláson: A súlyosan fogyatékos ember személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele, a szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma, a súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása, ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása, dátuma, a kiállító szakorvos/háziorvos aláírása. Forrás: www.webbeteg.hu (Teljes cikk)

  • magasabb összegű családi pótlékra

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 120.§

A munkavállalónak, ha
a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
b) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
c) vakok személyi járadékára jogosult
évenként öt munkanap pótszabadság jár.

Ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos, fogyatékos gyermekenként évi 2 nap pótszabadság jár, ami mindkét szülőt megilleti, a gyermek születésének évétől addig az évig, amikor a gyermek a 16. életévét betölti.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

A) 1998. évi XXVI. törvény  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

B) 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendeleta súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

C) 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

D) 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

/2. Személygépkocsi szerzési támogatás (4. §)

E) 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről – 120. §

F) 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról