Virágh Károlyné fiatal kori portréja

Szomorú szívvel búcsúzunk

Virágh Károlyné

nyugalmazott gyógypedagógus-logopédustól,

Szövetségünk korábbi munkatársától.

Emlékét szeretettel őrizzük.

Gyászjelentés