FIGYELEM, meghosszabbított határidő!

2021. május 6-ig várjuk a kérdőívek beküldését.

Köszönjük.

„Halló, én is itt vagyok!”

SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ HALLGATÓK FELSŐOKTATÁST ÉRINTŐ TAPASZTALATAINAK KOMPLEX VIZSGÁLATA

KEDVES HALLGATÓ!

Az elmúlt években több kutató is vizsgálta a fogyatékossággal élő hallgatók egyenlő esélyű hozzáférésének kérdéskörét a felsőoktatásban – azonban döntően a felsőoktatási intézményrendszer által kínált szolgáltatások, illetve a nem fogyatékos hallgatók attitűdjei, nem pedig az érintett hallgatók oldaláról tették mindezt. A fogyatékosságtudományt érintő határtudományok területén történő kutatások kapcsán kiemelt jelentőséggel bír az érintett személyek bevonása a „Semmit rólunk, nélkülünk” elv alapján. Ez az inkluzív kutatás ezt a hiányt szeretné pótolni a siket és nagyothalló hallgatók tapasztalatainak komplex vizsgálatával.

A siket és nagyothalló személyek alacsonyan reprezentáltak a felsőoktatásban, vagyis mindenképpen fontos vizsgálni a felsőoktatásba való bekerülés előtti pályaorientáció körülményeit, a felsőoktatásban jelenleg is tanuló hallgatók tapasztalatait – különös tekintettel a koronavírus járvány hatásaira is – és azt, hogy siket és nagyothalló hallgatók életútjában milyen motivációs tényezők, faktorok azonosíthatóak a pályaválasztással összefüggésben. A kérdőív továbbá kitér a gyakornoki lehetőségek, a duális képzés és a diploma megszerzése utáni pályakezdéshez, munkavállaláshoz kapcsolódó már meglévő tapasztalatokra és egyéni elképzelésekre is.

A kutatás aktuális információkat biztosíthat a felsőoktatás számára, hogyan tudja még hatékonyabban biztosítani a hallássérült hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését, ezáltal pedig eredményesebben támogatni munkaerő-piaci és társadalmi inklúziójukat, sikeres karrierútjukat.

A kutatás hasznos információkat szolgáltat a jelnyelvi tolmácsok továbbképzéséhez is, és támogathatja a hatékonyabb kommunikációt a felsőoktatás, a civil szféra és az érintett személyek között.

Kérlek, hogy válaszaiddal járulj hozzá a kutatás eredményes megvalósulásához, szánj kb. 25-30 percet a kérdőív kitöltésére! A kérdőív kitöltésével kapcsolatban egyaránt várjuk a nappali és a levelező tagozaton tanulmányaikat végző siket és nagyothalló hallgatók válaszait, bármely korosztályból.

A kutatásban való részvétel, a kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, az eredmények feldolgozása a társadalomtudományi kutatások etikai normáinak betartásával történik. A kutatás során kapott eredményeket szakmai rendezvényeken, tudományos fórumokon ismertetem és publikálom a szakmai nyilvánosság számára.

Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van a kérdőívvel kapcsolatban vagy a kutatás célját illetően, kérjük, hogy írj nekünk bizalommal:

Köszönettel,

Dr. Hangya Dóra PhD, SINOSZ – munkaerő-piaci szolgáltatásvezető
hangya.dora@sinosz.hu

Semmit Rólad, a Te véleményed nélkül!

A kérdőív az alábbi gombra kattintva érhető el, jelnyelven is:

KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET

A kitöltés határideje: 2021. április 9. május 6.