Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük, hogy a SINOSZ Győri Helyi Szervezetében taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Győri Helyi Szervezete, 9022 Győr, Árpád út 65.
Időpont: 2020. január 24., péntek, 18.00 óra

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2019. évről
  3. Titkári beszámoló a 2019. évről
  4. 2020. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74./3./ és 74.4/ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Győri Helyi Szervezete, 9022 Győr, Árpád út 65. Időpontja: 2020. január 24. 18 óra 15 perc. Az ismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ