2020. január 24-én a megyei tájékoztató fórum után helyi taggyűlést tartottunk a SINOSZ Győri Helyi Szervezetének klubhelyiségében.

A jelenléti ív szerint 13 győri tag és 6 vendég tag vett részt az eseményen.

Jagodics Rezsőné helyi elnök köszöntötte a jelen lévő tagokat. Elnöki beszámolójában értékelte a 2019. évi programokat, az elnökségi ülések és a helyi taggyűlés munkáját. A SINOSZ SzÉP keretében megvalósult programokról is volt szó. Nem utolsósorban az önkormányzati támogatásokból megvalósult eredményeket is bemutatta.

Orbán Evelin titkári beszámolója következett. Ismertette a taglétszám 2018. december – 2019. november közötti alakulását. A szervezet 303 taggal zárta az évet, köztük aktív tagok és új belépők is voltak. Az ügyfélfogadási idő nem változott, a következő évben is változatlan marad. Minden tagdíjbefizetést rendben elszámolt. Februártól decemberig az önkormányzati támogatásokkal és azok elszámolásával is kellett foglalkoznia. 4 SzÉP projektet (Nők napja, Családi sportnap, Cukrászati műhely és karácsonyi kézműves alkotóműhely) sikeresen lezárt.

A taggyűlés elfogadta a titkári beszámolót is.

Az utolsó napirendi pontban az elnök elmondta, hogy 2020. évben a helyi elnökséggel együtt negyedévente előre megtervezik a programokat, amelyeket szeretnének megvalósítani. A tagoknak nem volt kérdésük, és elfogadták a beszámolóját és az elképzeléseket az új évre.

Jagodics Rezsőné, Erzsike helyi elnök megköszönte a helyi elnökség és megyei titkár munkáját. Több hozzászólás nem érkezett, lezárta a taggyűlést. Minden tagnak kellemes estét, további sikeres klubéletet kívánt.

Orbán Evelin megyei titkár