Laczka Zsanett, a SINOSZ esélyegyenlőségi munkatársa tartott előadást a fenti címmel, több olyan témakört felölelve, amelyeknek az ismerete nemcsak a hallássérültek körében fontos. A bemutatkozás során Zsanett elmondta, hogy a SINOSZ munkáját több tevékenységi területen segíti, és bármikor bizalommal fordulhatunk hozzá.

Először a fogyatékosság típusairól esett szó, valamint hogy milyen típusú hallásveszteségeket különböztetünk meg. Bemelegítőként a résztvevőknek össze kellett párosítani a fogyatékossággal élőket képviselő civil szervezetek neveit és logóit. Majd egy 15 kérdésből álló totót kapott mindenki, és azt az  előadáson elhangzottak alapján kellett megoldani, hiszen a válaszok minden esetben elhangzottak vagy kiírásra kerültek.

A családtámogatási ellátások közül a családi pótlék, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a GYES és az egyéb ellátások kaptak hangsúlyos szerepet. A tankötelezettségről és a sajátos nevelési igényű gyermekekről is szó esett, majd a fogyatékossággal élők által a közoktatásban és a felsőoktatásban igénybe vehető kedvezmények kerültek ismertetésre.

A munka világával kapcsolatos témakör sokak számára nem volt újdonság, de kiemelendő, hogy az ezzel kapcsolatos ismeretekkel mindig tisztában kell lenni. A megváltozott munkaképességű személyek kétféle ellátásban: rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülhetnek. Előbbiek esetében munkaidő-korlátozás él – heti legfeljebb 20 órát dolgozhatnak a B1 és C1 minősítéssel rendelkező megváltozott munkaképességű személyek –  míg a rokkantsági ellátás esetében a jövedelemkorlátra kell figyelni, mely 2015-ben bruttó 157 500 Ft-ot jelent, a B2, C2, D, E minősítéssel rendelkező személyek csak ennél kevesebb jövedelem esetén kaphatják az ellátást. Az előadó szintén kiemelte, hogy mely esetekben szűnik meg a kétféle ellátás folyósítása.

A fogyatékossági támogatás és az emelt összegű családi pótlék szintén sokak számára ismeretes fogalmak, de kiemelendő, hogy a kétféle ellátást egyszerre nem folyósíthatják, valamint, hogy bizonyos esetekben ezeket az ellátásokat is el lehet veszíteni. A keresőtevékenységet folytató személyek 5 munkanap pótszabadságra is jogosulttá válnak, ha fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy ha a komplex minősítésük alapján az össz-szervezeti egészségkárosodásuk legalább 50%-os. A rokkantsági járadékra való jogosultság elbírálásának más szempontjai vannak, és ez az ellátás kifutóban is van, de néhány információ ezzel kapcsolatban is elhangzott.

Közgyógyellátás alanyi és normatív jogon járhat, viszont elég szigorú feltéteknek kell megfelelni, illetve több feltétel együttes teljesülése esetén vehető igénybe.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatással kapcsolatban elhangzott az is, hogy kik jogosultak azt igénybe venni, továbbá az évi 120 órán felül a közoktatásban, a felsőoktatásban, illetve a felnőttképzésben résztvevőket meghatározott mértékben további óraszám illeti meg.

A tesztet kitöltők tárgynyereményben részesültek, és az eredmények alapján szorosnak bizonyult a megmérettetés. Az első helyezett Eczet Tamás lett, a második helyezést hárman is megosztották holtversenyben: Telek Tibor, Telek Tiborné és Ács Antal. Harmadik helyezettként Bíróné Miklós Máriát köszönthettük. A rendezvény a T.É.M.A-program keretében valósult meg.

Márton Márk – megyei titkár