[youtube id=”8hzbJSzvoxI” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

FELHÍVÁS

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete a 2016. február 8-i elnökségi ülésén határozatot hozott a Nyíregyháza helyi időközi elnök- és elnökségi tag-választásról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság elnökének Konkolyné Kulcsár Ildikót és a Jelölőbizottság tagjainak Takácsné Benkő Erzsébetet és Pécsi Imrét.

A választó taggyűlés időpontja: 2016. február 27. 10:00 óra.
Helyszín:

Váci Mihály Kulturális Központ, (4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9.)

Nem a Megyei Szervezet irodájában lesz a választás!!!

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseket vár az alábbi tisztségekre:

elnök és elnökségi tag

A jelentkezés feltételei:

 •  Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
 • Az alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak a betartása, valamint ha az Alapszabály 20.6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a szövetség céljainak megvalósítását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Felügyelő Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti” nem áll fenn a jelentkező/jelölt esetében.
 • Az Alapszabály 24.1/ pontja szerinti mellékletek csatolása (Nyilatkozat más civil szervezetekben betöltött tisztségről, vagy munkaviszony fennállásáról)
 • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (jelölőlap kitöltése)
 • Az Alapszabály 24.2/ pontja alapján a Megyei Elnökség tagja más tisztséget nem vállalhat, és nem lehet az Egyesület alkalmazottja.
 • A fent jelzett Nyilatkozat és Jelölőlap a SINOSZ honlapjáról is letölthető.
 • Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:
  • a nyiregyhaza@sinosz.hu e-mail címen
  • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezetének részére megküldve az 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 43. címre.
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatni a SINOSZ Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezetéb, a 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 43. címre. A borítékra írják rá: „Jelölőbizottság”.

E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.

A jelentkezések beérkezési határideje: 2016. február 24. (szerda) 12:00 óra.
A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el.

Tisztelettel:

Konkolyné Kulcsár Ildikó s.k.
Jelölőbizottság elnöke