[youtube id=”-S_Dbxla_fc” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete a 2016. január 4-i elnökségi ülésén határozatot hozott az időközi megyei elnökségitag-választásról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjainak Pályi Ferencnét, Nagy Pétert és Lőrincz Istvánnét. A bizottság elnöke Lőrincz Istvánné.

A választó taggyűlés időpontja: 2016. február 06. 10:00 óra

Helyszín: 5000 Szolnok, Baross utca 56. – Civil Ház     Nem a megyei szervezet irodájában lesz a taggyűlés!!!

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseket vár az alábbi tisztségre:

  megyei elnökségi tag

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
  • Az alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak a betartása, valamint ha az Alapszabály 20.6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a szövetség céljainak megvalósítását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Fegyelmi Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti” nem áll fenn a jelentkező/jelölt esetében.
  • Az Alapszabály 24.1/ pontja szerinti mellékletek csatolása (Nyilatkozat más civil szervezetekben betöltött tisztségről, vagy munkaviszony fennállásáról)
  • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (jelölőlap kitöltése)
  • Az Alapszabály 24.2/ pontja alapján a megyei elnökség tagja más tisztséget nem vállalhat, és nem lehet a SINOSZ alkalmazottja.

A fent jelzett Nyilatkozat, és Jelölőlap a SINOSZ honlapjáról is letölthető.

Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:

  • a szolnok@sinosz.hu e-mail címen
  • vagy a Jelölőbizottság részére, a SINOSZ J.-N.-Sz. Megyei Szervezetének megküldve az 5000 Szolnok, Markotányos utca 4./a címre
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatni a SINOSZ J.-N.-Sz. Megyei Szervezetébe, az 5000 Szolnok, Markotányos utca 4./A címre. A borítékra írják rá: „Jelölőbizottság”

E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.

Jelentkezések beérkezési határideje: 2016. február 05. (péntek) 12:00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el.

 

                            Tisztelettel:

                                                                                                                                         Lőrincz Istvánné s.k.

                                                                                                                                         a Jelölőbizottság elnöke