Meghívó

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezete

(székhely: Kaposvár, Irányi D. u. 12.)

Időközi megyei választási taggyűlést tart.

 

A taggyűlés helye:               SINOSZ – Kaposvár, Irányi Dániel u. 12., klubterem

Időpontja:                            2016. július 14. 16:00

Napirendi pontok:

  1. Megnyitó, köszöntő
  2. 2016. évi küldöttközgyűlés – beszámoló
  3. Időközi megyei választás
    1. 1 fő megyei elnökségi tag választása
  4. 2016. második félévi programokról tájékoztatás
  5. Zárszó

 

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Somogy Megyei Szervezete, cím: 7400, Kaposvár, Irányi Dániel u. 12., időpontja: 2016. július 14. 16:15 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére feltétlenül számítunk, kérjük, érvényes tagsági igazolványát hozza magával!

Kaposvár, 2016. június 20.

 

Tisztelettel:

Máté-Mártonné Iványi Katalin megyei elnök

Letölthető mellékletek: