A SINOSZ Békés Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Békés Megyei Szervezetben a megyei elnökség BM/2020.01.08/4. számú határozata alapján időközi választásra kerül sor.

A megyei választás tervezett időpontja: 2020. február 7. 16:30

Az alábbi tisztségre várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztség betöltésére!
  • megyei elnökségi tag

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.
  • Helyi elnök számára érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy annak kikérését igazoló dokumentum

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím, aláírás.
Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges.
A jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

  • SINOSZ Békés Megyei Szervezete, Jelölőbizottság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 4.;
  • e-mail: bekescsaba@sinosz.hu

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2020. február 5. 12.00 óráig.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek: