A SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Békéscsabai Helyi Szervezetben a Békéscsabai Helyi Elnökség BÉK/2019.02.25./10. számú határozata alapján időközi választásra kerül sor.

Az időközi választás tervezett időpontja: 2019. március 25., hétfő, 16:30 óra.

Az alábbi tisztségre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztség, funkció betöltésére!

helyi elnökségi tag

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni (5. sz. melléklet).

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címek egyikére:

  • SINOSZ Békés Megyei Helyi Szervezete, Jelölőbizottság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 4.
  • bekescsaba@sinosz.hu e-mail címre.

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2019. március 21., csütörtök, 14 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Letölthető mellékletek: