[youtube id=”k-Q-TaXccX4″ width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy

a SINOSZ Dunaújvárosi Helyi Szervezetében időközi választó taggyűlés lesz

2015. november 2-án, (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.
Helyszín: Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11. – Munkásművelődési Központ

Kérjük, tagsági igazolványát hozza magával!

Napirendi pontok:

 • Megnyitó
 • Elnöki beszámoló a 2015. évről
 • Elnökségi tag választása
 • Zárszó

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:
„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül, írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 14 óra 10 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Székesfehérvár, 2015. 10. 26.

Tisztelettel:

Szeredi Krisztina
megyei titkár


A Dunaújvárosi Helyi szervezetben a SINOSZ Fejér Megyei Szervezetének elnökségi döntése alapján választásra kerül sor.

A JELÖLŐBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

A SINOSZ Dunaújvárosi Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.
A választás tervezett időpontja: 2015. november 2. (hétfő) 14 óra.

Az alábbi tisztségekre várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a funkciók betöltésére!

 • Elnökségi tagok
 • Elnökségi póttagok

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása, valamint ha az Alapszabály 20/6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Fegyelmi Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti.” nem áll fenn a jelentkező / jelölt esetében.
 • Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása.

A jelentkezéskor, jelöléskor szükséges az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefon-szám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail cím, aláírás. Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírásra és olvasható nevének megadása szükséges.

Vagy az erre rendszeresített nyomtatványon lehet jelentkezni (4. sz. melléklet).

A jelöléseket, pályázatokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Dunaújvárosi Helyi Szervezet Jelölőbizottsága

 • 8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1. 1./1. (postai úton), vagy
 • személyesen ügyfélfogadási időben (kedd-szerda 13:00-17:00; pénteken 15:00-19:00), vagy
 • a szekesfehervar@sinosz.hu e-mail címre.

Jelentkezési és jelölési határidő: 2015. október 29. (csütörtök) 14 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Székesfehérvár, 2015.10.22.

Király Franciska
Jelölőbizottság elnöke


Letölthető mellékletek:

Felhívás – Időközi választás, Dunaújváros 2015
Meghívó időközi választásra
4. sz. melléklet – Jelölőlap