A JELÖLŐBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Győri Helyi Szervezetének elnöksége határozatot hozott (2016.04.22/6) az időszaki választásról, mivel – Szabó Antal elhunytával – a helyi elnökség létszáma 2 főre, ill. a megyei küldöttek létszáma 1 fővel csökkent.  A helyi elnökség megválasztotta a Jelölőbizottság tagjainak Danka Róbertet, Rácz Gábort és  Müll Lajost.  A jelölőbizottság elnöke Müll Lajos.

A választó taggyűlés időpontja: 2016. május 13. (péntek) 18.00 óra.

Helyszín: 9022 Győr, Árpád út 65. SINOSZ-helyiség

MEGHÍVÓ

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ Győri Helyi Szervezet Tagságához, amelyben jelentkezéseket vár:

  • helyi elnökségi tag tisztségre, és
  • megyei küldött funkcióra.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
  • Az alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak a betartása, valamint ha az Alapszabály 20.6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a szövetség céljainak megvalósítását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Felügyelő Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti„ nem áll fenn a jelentkező/jelölt esetében.
  • Az Alapszabály 24.1/ pontja szerinti mellékletek csatolása (Nyilatkozat más civil szervezetekben betöltött tisztségről, vagy munkaviszony fennállásáról)
  • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (jelölőlap kitöltése)
  • Az Alapszabály 24.2/ pontja alapján a helyi elnökség tagja más tisztséget nem vállalhat, és nem lehet az Egyesület alkalmazottja.

Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és a szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:

  • a gyor@sinosz.hu e-mail címen,
  • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ Győri Helyi Szervezetének 9022 Győr, Árpád út 65. címre megküldve,
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatni a SINOSZ Győri Helyi Szervezetébe a 9022 Győr, Árpád út 65. sz. alá. A borítékra írják rá: „Jelölőbizottság”.

E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.

A jelentkezések beérkezési határideje: 2016. május 12. (csütörtök) 12:00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el.

A fent jelzett Nyilatkozat és Jelölőlap a csatolt mellékletből letölthető:

» Jelölőlap

» Elfogadó nyilatkozat

Tisztelettel:

                                                                                                                          Müll Lajos sk.

                                                                                                                           a Jelölőbizottság elnöke