MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük, hogy a SINOSZ Győri Helyi Szervezete

(9022 Győr, Árpád út 65.)

időközi választó taggyűlést tart,

amelyre Önt meghívjuk.

Helyszín: 9022 Győr, Árpád út 65., SINOSZ-helyiség.

Időpont: 2016. május 13., péntek 18.00 óra

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő,
  2. Helyi elnökségi tag megválasztása,
  3. Megyei küldött megválasztása.

 

Az Alapszabály 74.3/74.4 pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a választó taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: 9022 Győr Árpád út 65. – SINOSZ-helyiség, időpontja: 2016. május 13. 18.30 óra.

A megismételt választó taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 69.3 pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

 

Győr, 2016. április 22.

Tisztelettel:

                                                                                                                                              Jagodics Rezsőné s.k.

                                                                                                                                                    helyi elnök, Győr

A Jelölőbizottság felhívása