A SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezetében a Bács-Kiskun Megyei Szervezet /2018.03.29./8 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2018. 04. 21. 16 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

elnök

elnökségi tagok

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefon szám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Jelölőbizottság, 6000 Kecskemét, Táncsics u. 19.

vagy e-mailben: kecskemet@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2018. április 16. 16:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Letölthető mellékletek: