A Jelölőbizottság felhívása

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Országos Elnöksége 2020. augusztus 26-án határozatot hozott az országos időközi választás időpontjáról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjait: Pócza Barbara, Orbán Evelin, Hetrovicz Máté. A bizottság elnöke: Orbán Evelin.

Az Országos küldöttközgyűlés – időközi választás tervezett időpontja: 2020. szeptember 19. 10:00
Helyszíne: SINOSZ-székház, Színházterem, 1068 Budapest, Benczúr u. 21.

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához – jelentkezéseiket várják az alábbi tisztségre:

Országos Fegyelmi Bizottság tagja

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.
  • Az Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása (érvényes Erkölcsi Bizonyítvány; Nyilatkozat más civil szervezetben betöltött tisztségről vagy munkaviszony fennállásáról)
  • Elfogadó nyilatkozat, melyben nyilatkozik az Alapszabály jogokra és kötelezettségekre vonatkozó részeinek betartásáról.
  •  Az Alapszabály 24.2./pontja alapján az országos tisztségviselő más tisztséget, funkciót nem tölthet be. (Amennyiben más tisztséget, vagy funkciót tölt be jelenleg, úgy nyilatkozat szükséges arról, hogy megválasztása esetén lemond róla.)
  • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (Jelölőlap kitöltése)

Jelentkezni a fent jelzett adatok és a szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével lehet:

  • jelolobizottsag@sinosz.hu e-mail címen. E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.
  • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ, 1068 Budapest, Benczúr u. 21. címre küldött postai levélben,
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatva a SINOSZ, 1068 Benczúr u. 21. alatt található portára. A borítékra kérjük ráírni: „Jelölőbizottság”.

Jelentkezések beérkezési határideje: 2020. szeptember 16. 15:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el!

Letölthető mellékletek:

Jelölőlap
ASZ 24.1. nyilatkozat
Elfogadó nyilatkozat
Jelölőbizottság felhívása
MEGHÍVÓ
Jelölőbizottsági hirdetmény