MEGHÍVÓ

Kedves Tagtársunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Hódmezővásárhely Helyi Szervezetében időközi választó taggyűlés lesz

2015. 06. 26-án, (pénteken) 16:30 órai kezdettel.

Regisztráció 16:00-tól. Kérjük, tagsági igazolványát hozza magával!

Napirendi pontok:

 • Bevezető, köszöntő
 • Szakmai beszámoló
 • Helyi elnökségi tag választása
 • Egyebek
 • Zárszó

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:
„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül, írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 16 óra 40 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Hódmezővásárhely, 2015. 06. 12.

Tisztelettel:

Csizmadia Gyöngyi, helyi elnök


 

A SINOSZ Hódmezővásárhely Helyi Szervezetében Kocsis Károly helyi elnökségi tag lemondása miatt időközi választásra kerül sor.

A JELÖLŐBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

A SINOSZ Hódmezővásárhely Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Hódmezővásárhely Helyi szervezetben a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének Elnökségi döntése alapján választásra kerül sor. A választás tervezett időpontja: 2015. június 26., (péntek) 16:30

Az alábbi tisztségekre várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a funkciók betöltésére!

– Elnökségi tagok
– Elnökségi póttagok

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Az Alapszabály 9.7./pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása, valamint ha az Alapszabály 20/6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Fegyelmi Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti.” nem áll fenn a jelentkező / jelölt esetében.
 • Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása.

A jelentkezéskor, jelöléskor szükséges az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefon szám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím, aláírás. Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges.

Vagy az erre rendszeresített nyomtatványon lehet jelentkezni (4.sz. melléklet).

A jelöléseket, pályázatokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Hódmezővásárhely Helyi Szervezet Jelölőbizottsága

 • 6800 Hódmezővásárhely, Tóalj utca 5. (postai úton), vagy
 • személyesen ügyfélfogadási időben (kedd-péntek 16:00-18:00), vagy
 • a hodmezovasarhely@sinosz.hu e-mail címre.

Jelentkezési és jelölési határidő: 2015. június 26. (péntek) 15 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Hódmezővásárhely, 2015. 06. 11.

özv. Huszár Lajosné, a Jelölőbizottság elnöke

Letölthető mellékletek: