2016. június 4-én, szombaton délután 2 órától a Berzsenyi Dániel Könyvtárban került sor a Vas Megyei Szervezet időközi választó taggyűlésére. A választást azért kellett kiírni, mert Szabó István megyei elnök április hónapban beadta írásos lemondását.

Mivel a taggyűlésen első körben 29 fő jelent meg, ezért az Alapszabály értelmében 15 perc szünettel indult a választás. A szünet letelte után megismételt taggyűlésen a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lett a taggyűlés.

A leköszönő elnök nem vett részt a választáson, ezért a megnyitót Kovács Lívia elnökségi tag bonyolította le, majd átadta a szót és a választás lebonyolítását Nyírő Zsolt országos elnökségi tagnak.

A Jelölőbizottság elnöke ismertette, hogy 1 érvényes és 1 érvénytelen jelöltállítás történt. Sajnos az egyik jelentkező a határidő lejárta után adta be jelentkezési szándékát.

Ezek után Nyírő Zsolt felkérte a jelöltet, Horváth Istvánnét, hogy mondja el bemutatkozását.

Horváth Istvánné beszédében kiemelte, hogy az előző elnök lemondása miatt döntött úgy, hogy jelentkezik, és körülbelül fél éve segíti a szervezet munkáját. Célja, hogy a közösségben nagyobb összefogás legyen a tagok körében, és többen látogassák a programokat. Ezen felül kirándulásokat tervez közösségépítő jelleggel.

A bemutatkozás után megtörtént a titkos szavazás, majd a szavazatszámlálók megkezdték munkájukat. Ekkor már 34 szavazásra jogosult tag volt jelen. A választás eredménye a következőképpen alakult:

23 fő igennel szavazott, 9 főnek érvénytelen volt a szavazata, 2 fő pedig nem szavazott. A Vas Megyei Szervezet időközi választó taggyűlésén Horváth Istvánnét választották meg a szervezet elnökének. Megfigyelőként a megye örökbefogadója, Bacsó Péter OE-tag vett részt, aki a választást rendben találta.

Ezúton is köszönjük azoknak a munkáját, akik részt vettek a választás sikeres lebonyolításában. Továbbá gratulálunk az új elnök asszonynak, és sok sikert kívánunk neki!

Fazekas-Leitner Viktória megyei titkár