2016. február 6-án, 10.00 órától időközi választó taggyűlést tartottunk a SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezeténél.

2015. november 18-án Hajagos Katalin elnökségi tag lemondott, ami után Subicz Annamária póttag vette át a helyét.

2016. január 30-val Nagy Péter elnökségi tag is lemondott, aminek hatására időközi választó taggyűlést kellett kiírnunk.

A választó taggyűlést Pályi Ferencné megyei elnök nyitotta meg, aki a köszöntő után bemutatta a megjelenteknek a Jelölőbizottság tagjait, (Lőrincz Istvánné elnök, Pályi Ferencné, Nagy Péter), a mandátumvizsgálókat (Juhász László, Jakabfi József), a szavazatszámlálókat (Rojkó Istvánné, Szöllősi Csaba). Elfogadtatta a tagsággal a levezető elnök személyét, aki Dóczy Anita nyíregyházi megyei titkár volt, a jegyzőkönyvvezetőt, aki Nagy Ágnes szolnoki megyei titkár volt, a jegyzőkönyv hitelesítőket, Csomor Lászlónét és Menkó Melindát. A választó taggyűlésen megfigyelőként részt vett Bitó Katalin, a szervezetet örökbe fogadó OE-tag.

A napirendi pontoknak megfelelően először az elnöki beszámoló hangzott el a 2015-ös évről, ezután Lőrincz Istvánné Országos Küldött beszámolója következett, majd Nagy Ágnes megyei titkár adott tájékoztatást a szervezet elmúlt évéről. A következő napirendi pont a megyei elnökségitag-választás volt. A választás a szabályzatnak megfelelően, teljesen szabályosan zajlott le. A megjelent, szavazóképes tagok Háló Lajos nagyothalló tagot választották meg elnökségi tagnak. A póttag Tüski István nagyothalló tag lett.

Az eredményhirdetést követően, az utolsó napirendi pontnak megfelelően, a 2016. évi programterv ismertetése következett.

A választó taggyűlés nagyon gördülékenyen, jó hangulatban zajlott le, amit a lezárás után  kötetlen beszélgetés követett!

A Megyei Elnökség nevében is köszönöm, hogy megjelentetek!

Nagy Ágnes megyei titkár