Az alábbiakban magyar jelnyelven és magyar nyelven adjuk közre a konferenciával kapcsolatos aktuális információkat:

Szekciótéma 1.: OKTATÁS – bilingvális oktatás

OKTATÁS: “Bilingvális oktatás – a siket gyermekek jövőjéhez vezető út” – plenáris előadóval

A siket gyermekek jogát a jelnyelv használatára több hazai és nemzetközi dokumentum szabályozza. Fontosnak tartjuk azon okok feltárását, amelyek a jelnyelvhasználók alacsony iskolázottsági, foglalkoztatottsági mutatóit, valamint számos országban tapasztalható alacsony életszínvonalát magyarázzák. A jelenlegi állapotok egyik legfőbb oka a siket gyermekek oktatásában – főként kelet európai országokban – alkalmazott orális-auditív módszer kizárólagos használata, a hangzó nyelv elsajátítására és a beszédképzés javítására irányuló oktatás túlsúlya. Az egyetlen kiút a kétnyelvű, bilingvális oktatás bevezetése és alkalmazása azon országokban is, ahol ez még nem gyakorlat. Számos sikeres külföldi példa ismert, amelyek bemutatásával nagy lökést adhatunk a nemzeti szintű bilingvális oktatás kereteit és módszertani alapelveit meghatározó szakembereknek, és a politikai döntéshozóknak.

 

Szekciótéma 2: JELNYELV, EMBERI JOGOK

JELNYELV, EMBERI JOGOK: “Jelnyelv a családban” – szekció, plenáris előadóval

A jelnyelvet használó siket és siketvak gyerekek túlnyomó többsége nem jelnyelvhasználó siket vagy nagyothalló családba születik. Fontos a siket gyermekek számára a korai fejlődési szakaszban jelnyelvi impulzusok átadása, akikben így a jelnyelv – a siket családokban született társaikhoz hasonlóan – korai életszakaszban ki tud épülni. A cochleáris implantált siket gyerekek számára ugyanolyan jogokat kell biztosítani. A téma körbejárása, a nemzetközi jó példák szembeállítása a rossz gyakorlattal meggyőző erejű a kétkedők számára.

 

Szekciótéma 3: FOGLALKOZTATÁS

FOGLALKOZTATÁS: “Siket munkavállalók a munkaerőpiacon” – plenáris előadóval

A siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása gazdasági szempontból előny és racionalitás. Ezen túl fontos ennek az erkölcsi értéke, társadalomban betöltött szerepe, az adott munkaszervezet fejlődésére vonatkozó pozitív hatása. A téma feldolgozása során hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával bizonyítjuk a siketek foglalkoztatásának gazdasági és társadalmi előnyeit, és listába szedjük az akadálymentes munkahely ismérveit.

 

Szekciótéma 4: TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA: “Akadálymentes kommunikáció – korszerű technológiai megoldások” – plenáris előadóval

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (2007. évi XCII. törvény) 9. cikkelye a hozzáférhetőség kérdéskörében erőteljes hangsúlyt fektet az információs technológiákra. A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréssel ösztönözni kell a társadalomban való teljes értékű részvételt az élet valamennyi területén. Segíteni kell az információs és kommunikációs technológiák fejlesztését, támogatni kell az otthoni lakókörnyezetben megvalósuló, önálló életvitelt biztosító technológiák elterjedését, az online kommunikációs megoldások minél szélesebb körű megismertetését. A szekció keretében bemutatnánk a jó gyakorlatokat és egyben ösztönöznénk a piac szereplőit a további fejlesztésekre.

 

Panelbeszélgetés: Részvétel a döntéshozatalban

PANELBESZÉLGETÉS: “Részvétel a döntéshozatalban – jogaink, szavazataink” címmel egy panelbeszélgetést javasolunk.

Ez a rendezvényelem és ez a forma kiváló lehetőséget biztosít a gyakorló siket politikusok bemutatására, a köztük lévő együttműködés felületeinek bővítésére és a közös gondolkodás elindítására. Referencia-személyként is nagy hatást gyakorolhatnak sorstársaikra – ezzel erősítve a helyi és nemzetközi érdekvédelmi potenciált.

 

Felhívás absztrakt benyújtására

Felhívás absztrakt benyújtására

A WFD 3. nemzetközi konferencia tudományos bizottsága felhívást tesz közzé jelnyelvi, hangzó nyelvi előadás vagy poszter benyújtására a következő témákban:

• Oktatás, kétnyelvű oktatás
• Jelnyelv a családban, emberi jogok
• Foglalkoztatás, siket munkavállalók a munkaerőpiacon
• Technológia, kommunikációs akadálymentesítés

Valamennyi benyújtott absztraktot a tudományos programot szervező bizottság tekinti át. Valamennyi absztrakt publikálva lesz. Figyelem: az előadóknak regisztrációs díjat kell fizetniük!

 

Absztrakt benyújtási határidő:

Benyújtási határidő:

Kezdő időpont: 2016. szeptember 1.
Záró időpont: 2016. november 30. 24:00

 

Absztrakt követelmények

Követelmények:

  • Az elfogadott absztraktot benyújtóknak előregisztrálniuk kell.
  • Valamennyi előadó felelős a regisztrációs díjáért, utazási és szállásköltségéért.
  • Azoknak az előadóknak, akik mégsem tudnak részt venni, gondoskodniuk kell egy másik előadóról.
  • Az előadásokat nemzetközi jelnyelven és angolul kell benyújtani.
  • Az absztraktok írásos formáját változtatás nélkül közöljük le.
  • Az absztrakt benyújtásával a szerző hozzájárulását adta a közzétételhez.