[youtube id=”NqxkvEVJRg8″ width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

A Miniszterelnökség ismételten, a 2015/2016. tanév tavaszi félévére is pályázatot hirdet közigazgatási ösztöndíjra fogyatékos felsőoktatási hallgatók számára.

A már 4. alkalommal meghirdetett Program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló, szakirányú munkatapasztalat-szerzésének biztosítása.
A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel a hallgató tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a minisztériumok igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését felkészített mentorok segítik.

Az ösztöndíj összege havonta 50 ezer forint adómentes jövedelem a program három hónapja alatt.

Pályázati időszak: 2016. január 11. – 2016. január 24.

A Program várható időtartama: 2016. február 22. – 2016. május 22.

Pályázatot azok a magyar állampolgárok nyújthatnak be, akiknek felsőoktatási intézményben legalább négy lezárt félévük van, aktív hallgatói jogviszonyban állnak, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szakvéleménnyel igazolják fogyatékosságukat.
A feltételek közé tartozik az is, hogy a pályázó az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
Az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt, megjelöli a vonatkozó rendelet szerinti befogadó intézményt, ahol munkatapasztalatot kíván szerezni.

> PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

További információk a Programról annak honlapján találhatók:

 

Forrás: MTI (2016. január 8.), http://fko.kormany.hu