Felhívás Oros Kálmán-emlékérem adományozására

Az idén 115 éves SINOSZ, mint a Magyarországon élő siket és nagyothalló személyek országos érdekképviseleti szervezete, felvállalja az érintettek nevében azt a nemes feladatot, hogy az érdekükben tevékenykedő személyeknek munkásságukért tolmácsolja köszönetüket, elismerésüket és megbecsülésüket.

Oros Kálmán (1864–1901) a magyar siket közösség büszkesége, aki otthont teremtett. Haladó gondolkodása, demokratikus érzelmei és a nép iránt érzett nagy szimpátiája sarkallta arra, hogy 1892-ben megalapítsa a siketek újságját, a „Siketnémák Közlönye”-t.

A SINOSZ 2012-ben megalapította az Oros Kálmán-emlékérem elnevezésű kitüntetést, mivel Oros Kálmán személyével, munkásságának felvállalásával tudja a legjobban méltányolni az elismerni kívánt személyek tetteit.

Az Emlékérem ötévenként, a SINOSZ fennállásának jubileumi évfordulói alkalmával adományozható, így az elismerés most harmadszor, a SINOSZ 115 éves jubileumán, a Siketek Világnapja rendezvénysorozatának keretei között, szeptember 24-én kerül átadásra a díjazottaknak.

Az Emlékérem azoknak a személyeknek adományozható, akik a siket és nagyothalló személyek és közösségük érdekében végzett tevékenységük eredményeképpen elősegítik a SINOSZ célkitűzéseinek megvalósulását.
A legfontosabb tevékenységi körök, melyeket a SINOSZ az Emlékérem odaítélésénél figyelembe vesz: oktatás, pedagógia, orvostudomány, sport és kultúra.

Az Emlékéremre felterjesztett személyekre való javaslattétel joga a SINOSZ minden tagját megilleti. A javaslatokat a megyei szervezetek útján kell felterjeszteni az Országos Elnökség által kijelölt személy felé.
A javaslatban meg kell jelölni a javasolt személy nevét, munkakörét és egy rövid indoklásban a javaslattétel okát.

Az Országos Elnökség tetszőleges mennyiségű Emlékérmet adományozhat.
Az Emlékérem átadásakor az Emlékérem mellé egy díszes kiállítású oklevél is jár, amely tartalmazza a díjazott nevét és az odaítélés indoklását.

Az Oros Kálmán-emlékéremmel kapcsolatban bővebben tájékozódhatsz az Országos Elnökség által jóváhagyott Alapító Okiratban, mely a mellékletben található.

Beküldési határidő:
A személyi javaslatokat 2022. szeptember 15-én 24.00 óráig lehet beküldeni az e-mail-címemre: pinter.andras@sinosz.hu
A beérkező javaslatokat összesítem, és a soron következő országos elnökségi ülésen beterjesztem döntéshozatalra.

Pintér András országos elnökségi tag

Letölthető melléklet: Az Oros Kálmán-emlékérem Alapító Okirata