2016. május 28-án, 10:00 órától ismételt időközi választás volt

a SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezeténél!

valasztas_ny_kep

 

  • 2015. november 18-án Hajagos Katalin elnökségi tag lemondott, ami után Subicz Annamária póttag vette át a helyét.
  • 2016. január 30-val Nagy Péter elnökségi tag is lemondott, aminek hatására időközi választó taggyűlést kellett kiírnunk.
  • Az Országos Elnökség az  OE2016.03.19./37. számú határozata a 2016. február 6-i választást érvénytelenítette, ezért volt szükség új választás kiírására.

 

Az ismételt választó taggyűlést Pályi Ferencné megyei elnök nyitotta meg, aki a köszöntő után bemutatta a megjelenteknek a Jelölőbizottság tagjait, (Lőrincz Istvánné elnök, Pályi Ferencné, Nagy Péter), a mandátumvizsgálókat (Juhász László, Jakabfi József), a szavazatszámlálókat (Rojkó Istvánné, Szöllősi Csaba). Elfogadtatta a tagsággal a levezető elnök személyét, aki Sáfrány Margit országos elnökségi tag volt, a jegyzőkönyvvezetőt, aki Nagy Ágnes szolnoki megyei titkár volt, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, Lőrincz Istvánnét és Tüski Istvánt. A választó taggyűlésen megfigyelőként részt vettek Gonosz Istvánné és Pintér András országos elnökségi tagok.

A napirendi pontoknak megfelelően először Lőrincz Istvánné Országos Küldött tartott beszámolót a 2016. április 23-i küldöttközgyűlésen elhangzott fontosabb információkról.

A következő napirendi pont a megyei elnökségitag-választás volt. A választás lebonyolítása előtt Sáfrány Margit egy rövid előadást tartott a tagságnak a választás fontosságáról, menetéről, szabályairól. Sok hasznos információ elhangzott. A választás ezután a szabályzatnak megfelelően zajlott le.

A megjelent, szavazóképes tagok Szatmári Vendel siket tagot választották meg elnökségi tagnak. A póttag Tüski István nagyothalló tag lett.

A választó taggyűlés nagyon gördülékenyen, jó hangulatban zajlott le, amit a lezárás után  kötetlen beszélgetés követett!

A Megyei Elnökség nevében is köszönöm, hogy megjelentetek!

Nagy Ágnes megyei titkár