Tisztelt SINOSZ-tagok!

Az Országos Elnökség OE2016.03.19./37. számú határozata alapján a SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete a 2016. április 06-án, majd április 19-én megtartott rendkívüli elnökségi értekezletein határozatot hozott a megyei ismételt időközi elnökségitag-választásról, valamint az időközi választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjainak Pályi Ferencnét, Nagy Pétert és Lőrincz Istvánnét. A bizottság elnöke Lőrincz Istvánné.

Az ismételt időközi választó taggyűlés időpontja:

2016. május 28. (szombat) 10:00 óra

Helyszín:

5000 Szolnok, VOKE Művelődési Ház (a vasútállomás mellett), Jubileum tér 1./A 1. emelet

Nem a megyei szervezet irodájában lesz a választás!

MEGHÍVÓ

 

A sikeres időközi választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseket vár az alábbi tisztségre:

megyei elnökségi tag

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak a betartása, valamint ha az Alapszabály 20.6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a szövetség céljainak megvalósítását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Felügyelő Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti” nem áll fenn a jelentkező/jelölt esetében.
  • Az Alapszabály 24.1/ pontja szerinti mellékletek csatolása (Nyilatkozat más civil szervezetekben betöltött tisztségről, vagy munkaviszony fennállásáról)
  • A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (jelölőlap kitöltése)
  • Az Alapszabály 24.2/ pontja alapján a Megyei Elnökség tagja más tisztséget nem vállalhat és nem lehet az Egyesület alkalmazottja.

Jelentkezni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:

  • a szolnok@sinosz.hu e-mail címen
  • vagy a Jelölőbizottság részére a SINOSZ Jász-N.-Sz. Megyei Szervezetének megküldve az 5000 Szolnok, Markotányos utca 4./a címre
  • vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatni a SINOSZ Jász-N.-Sz. Megyei Szervezetébe, az 5000 Szolnok, Markotányos utca 4./A alá. A borítékra írják rá: „Jelölőbizottság”

E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt az időközi választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.

A jelölések, jelentkezések beérkezési határideje: 2016. május 27. (péntek) 12:00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el.

Letölthető mellékletek:

                                                       Tisztelettel:

Lőrincz Istvánné s.k.

Jelölőbizottság elnöke