A választásra határidőig nem érkezett jelentkezés, helyben jelölés lehetséges.

A SINOSZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Makói Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22/019 számú határozata alapján – az első választás sikertelensége miatt – ismételt választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. 08. 12., péntek, 10 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– m
egyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.
Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

  • SINOSZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezete, Jelölőbizottság, 6722 Szeged, Bartók tér 4., vagy
  • szeged@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 08. 11., csütörtök, 12 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
MEGHÍVÓ