A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje 2022. augusztus 1-jén, hétfőn, 10 órakor lejárt.
Határidőig nem érkezett jelölés vagy jelentkezés sem a tisztségekre, sem a megyei küldötti funkcióra.

 

A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Mosonmagyaróvári Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019 számú határozata alapján az első választás sikertelensége miatt ismételt választó taggyűlést tartunk.
A választás tervezett időpontja: 2022. augusztus 3., szerda, 16:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

Érvényes SINOSZ tagsági viszony
Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.
Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

Jelölőbizottság, SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, 9022 Győr, Árpád út 65., vagy
e-mail: gyor@sinosz.hu
Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. augusztus 1., hétfő, 10:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
FELHÍVÁS
MEGHÍVÓ