A Jelölőbizottság hirdetménye:

A SINOSZ Soproni Helyi Szervezet ismételt választó taggyűlésére a 2022. 08. 08. 10 órai határidőig az alábbi jelöltektől érkezett be érvényes jelentkezés az alábbi tisztségekre:

Steinmüller-Trkala Diána – elnökjelölt,

Vallyon Zsoltné elnökségitag-jelölt.

Megyei küldött funkcióra nem érkezett sem jelentkezés, sem jelölés.

A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Soproni Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján, az első választás sikertelensége miatt ismételt választó taggyűlést tartunk.
A választás tervezett időpontja: 2022. augusztus 10., szerda, 16:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:
Érvényes SINOSZ tagsági viszony
Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, Jelölőbizottság részére, 9022 Győr, Árpád út 65.,
vagy a gyor@sinosz.hu e-mail-címre
Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. augusztus 8., hétfő, 10:00 óráig

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
FELHÍVÁS
MEGHÍVÓ