[youtube id=”9bIDG3v8zmE” width=”781″ height=”439″ autoplay=”no” api_params=”&rel=0 ” class=””]

FELHÍVÁS

Tisztelt SINOSZ-tagok!

A SINOSZ Országos elnöksége 2015. szeptember 5-én tartott ülésén határozatot hozott az országos időközi választás időpontjáról, valamint a választás szabályos lebonyolítása érdekében megválasztotta a Jelölőbizottság tagjait: Orbán Evelynt, Podani Jánost és Szalkai Ivánt. A bizottság elnöke: Podani János.

A rendkívüli Országos küldöttközgyűlés időpontja:

2015. november 7. 10:00

Helyszíne:

SINOSZ-székház, Színházterem (Budapest, VI., Benczúr u. 21.)

A sikeres választás érdekében a Jelölőbizottság felhívást intéz a SINOSZ tagságához, melyben jelentkezéseiket várják az alábbi tisztségre:

Országos elnökségi tag

 

A jelentkezés és jelölés feltételei:

• Érvényes SINOSZ rendes tagsági viszony
• Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása, valamint ha az Alapszabály 20/6. pontjában megfogalmazott tevékenység: „ha a természetes tag tevékenységével vagy magatartásával a Szövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti, a megyei vagy helyi szervezet elnöksége javaslatára az Országos Fegyelmi Bizottság kizárja a tagot, és erről írásban értesíti.” nem áll fenn a jelentkező / jelölt esetében.
• Alapszabály 24.1./ pontja szerinti mellékletek csatolása (érvényes erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat más civil szervezetben betöltött tisztségről vagy munkaviszony fennállásáról)
• A jelentkezéshez meg kell adni: név, tagsági szám, e-mail cím, lakcím, telefonszám/SMS (Jelölőlap kitöltése)
• Az Alapszabály 24.2./pontja alapján az országos tisztségviselő más tisztséget, funkciót nem tölthet be.
A fent jelzett Nyilatkozat és a Jelölőlap a SINOSZ honlapjáról letölthető (ld. a mellékletekben).

Jelentkezni/jelölni lehet a fent jelzett adatok és szabályosan kitöltött, csatolt mellékletek megküldésével:

• e-mailben: a jelolobizottsag@sinosz.hu e-mail címen
• vagy postai levélben: a Jelölőbizottság részére, a SINOSZ, 1068 Budapest, Benczúr u. 21. címre küldve
• vagy személyesen, a SINOSZ-székház portáján (cím: Budapest, VI., Benczúr u. 21.); lezárt borítékban eljuttatva a jelentkezést. A borítékra kérjük ráírni: „Jelölőbizottság”.
E-mailes jelentkezés esetén a szükséges dokumentumokat szkennelve, csatolmányként szükséges továbbítani. Az eredeti dokumentációt a választás napján, a helyszínen szükséges a Jelölőbizottság részére átadni.

Jelentkezések beérkezési határideje: 2015. október 20-án éjfélig

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, hiánytalan jelentkezéseket fogadja el!

 

Tisztelettel:

Podani János, a Jelölőbizottság elnöke


A Jelölőbizottság felhívása

A csatolmányok innen letölthetőek: